Seminarium prof. Ewy Krogulec i innych PDF Drukuj Email

Zarząd Oddziału w Warszawie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego zaprasza na seminarium, objęte patronatem Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Seminarium poświęcone będzie problematyce związanej z wydobyciem gazu łupkowego:

"Gaz łupkowy; technologia, ekonomia i środowisko"

 

W trakcie seminarium referaty wygłoszą: Prof. dr hab. Ewa Krogulec z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pani Magdalena Piątkowska - Dyrektor Biura Operacji Orlen Upstream Sp. z o.o., zajmującej się poszukiwaniem i wydobywaniem węglowodorów, oraz Dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN S.A.

 

Seminarium odbędzie się 13 grudnia 2012 roku w czwartek, o godz. 17.30 w budynku Wydziału Biologii UW (ul. Miecznikowa 1, Warszawa), sala 103B.

 

Po seminarium zapraszamy na tradycyjny świąteczny poczęstunek

 

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszego Oddziału oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

 

Zarząd Oddziału w Warszawie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

 
Designed by vonfio.de

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.37 MB
Application afterInitialise: 0.215 seconds, 3.43 MB
Application afterRoute: 0.276 seconds, 4.21 MB
Application afterDispatch: 0.574 seconds, 7.99 MB
Application afterRender: 0.612 seconds, 8.66 MB

Zużycie pamięci

9121768

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5a721aac30d0076289d6a482db20aa50'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1511461993' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5a721aac30d0076289d6a482db20aa50'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5a721aac30d0076289d6a482db20aa50','1511462893','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 14)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 59
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-23 18:48:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-23 18:48:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='59'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 14 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT MONTH( created ) AS created_month, created, id, sectionid, title, YEAR(created) AS created_year
    FROM jos_content
    WHERE ( state = -1
    AND checked_out = 0
    AND sectionid != 0)
    GROUP BY created_year DESC, created_month DESC
    LIMIT 0, 100

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak