Kursokonferencja PDF Drukuj

Ochrona i rekultywacja wód Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu

W dniach 13-14 lutego 2008 roku w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przy współudziale Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,  Oddziału PTH   w Warszawie oraz Zakładu Ekologii Mikroorganizmów UW zorganizowana została kursokonferencja. Jej celem było powiązanie badań naukowych z działaniami lokalnych władz samorządowych i administracji w dziedzinie ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi i przyrodniczymi Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Podczas konferencji wygłoszono 12 referatów:

 • Anna Hillbricht-Ilkowska, Iwona Jasser, Bogusław Zdanowski – Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Wielkich Jezior Mazurskich – spojrzenie ekologiczne, perspektywy ochrony
 • Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska – obieg wody w systemie Wielkich Jezior Mazurskich
 • Lech Kufel - Wpływ zlewni na jakość wód systemu Wielkich Jezior Mazurskich
 • Waldemar Siuda - Fosfor, azot węgiel a ewolucja statusu troficznego WJM
 • Andrzej Hutorowicz – Fitoplankton – symptom i bioindykator zmian troficznych w Wielkich Jeziorach Mazurskich
 • Teresa Ozimek – Roślinność wodna i jej znaczenie dla zachowania czystości wód i występowania ichtiofauny w Wielkich Jeziorach Mazurskich
 • Ryszard Chróst  - Mikroorganizmy wodne a natlenianie wód - rola w eutrofizacji jezior
 • Helena Gawrońska, Konstanty Lossow  - Rekultywacja jezior – ograniczenia i wskazania praktyczne
 • Arkadiusz Wołos, Tomasz Czerwiński -  Gospodarka rybacka na tle stanu środowiska Wielkich Jezior Mazurskich
 • Anna Hornatkiewicz-Żbik, Krystyna Kozłowska - Problemy wdrażania racjonalnej gospodarki rybackiej w jeziorach województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Ewa Stajuda, Zdzisław Suski, Katarzyna Niezbecka - Dokonania samorządów lokalnych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami punktowymi - realizacja Masterplanu dla Regionu WJM
 • Jarosław Sarnowski - Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013


W kursokonferencji wzięło udział 56 osób. Na kursokonferencję przygotowano i wydrukowano w wydawnictwie Instytutu Rybactwa Śródlądowego tom zawierający referaty wygłoszone następnie w trakcie konferencji, czyli w sumie 12 wystąpień. Planowane są też kolejne konferencje mające na celu zacieśnianie związków pomiędzy pracownikami nauki a lokalną administracją.

 
Designed by vonfio.de