Zarząd Główny PTH

(Executive Board of the Polish Hydrobiological Society)

 

Prezydium Zarządu Głównego Officers of the Executive Board

Prof. dr hab. Marcin Pliński - Prezes (President)

Zakład Biologii i Ekologii Morza Uniwersytet Gdański, Aleja Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, tel./phone (48 58) 660 17 03, ocemp@univ.gda.pl

Dr Iwona Jasser - Wiceprezes (Vicepresident)

Zakład Ekologii Mikroorganizmów, Uniwersytet Warszawski,  ul. Miecznikowa 1, 02-097 Warszawa, tel./phone (48 22) 554 14 44, jasser.iwona@biol.uw.edu.pl

Dr Jan Igor Rybak - Sekretarz (General Secretary)/Skarbnik (Treasurer)

Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego (Department of Hydrobiology, University of Warsaw),

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel./phone (48 22) 554 64 43, sekretarz@pth.home.pl 

Członkowie Zarządu Głównego Members of the Executive Board

dr hab. Krzysztof Czernaś krzysztof.czernas@ar.lublin.pl 606 724 572

dr hab. Wojciech Dobicki dobicki@ozi.ar.wroc.pl (71) 320 58 72

dr Julita Dunalska julitad@uwm.edu.pl (89) 523 37 27

dr Joanna Galas galas@iop.krakow.pl (12) 632 05 49 wew. 152

prof. dr hab. Andrzej Górniak hydra@uwb.edu.pl (85) 745 73 24, 505 062 681

dr Jarosław Słoń jfslon@o2.pl 502 325 587

Główna Komisja Rewizyjna General Revisory Board

prof. dr hab. Andrzej Prejs

dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin

dr Andrzej Kownacki

dr Ryszard Polechoński

dr Teresa Jażdżewska

Komisja Nagród Award Board

prof. dr hab. Jan Włodek

prof. dr hab. Barbara Kawecka

dr hab. Jacek Wolnicki

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

Sąd koleżeński Arbitration Committee

 prof. dr hab. Wojciech Donderski

prof. dr hab. Ryszard Gołdyn

prof. dr hab. Stanisław Radwan