Zarząd

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PTH 2014-2017

Przewodniczący

Dr Andrzej Kownacki

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. Mickiewicza 33
Kraków
tel. 12 370 35 46

Z-ca Przewodniczącego

Dr Jacek Sanecki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków
tel. 12 619 20 14

Sekretarz

Dr hab. Robert Gwiazda

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. Mickiewicza 33
31-120 Kraków
tel. 12 370 35 43

Skarbnik

Dr hab. Ewa Szarek-Gwazda

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. Mickiewicza 33
31-120 Kraków
tel. 12 370 35 43

Członkowie

Dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. Mickiewicza 33
31-120 Kraków
tel. 12 37 03 548

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca

Dr hab. Irena Bielańska-Grajner

Katedra Hydrobiologii
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 9
40-007 Katowice
tel. 32 359 11 46

Członkowie

Dr Mariola Krodkiewska

Katedra Hydrobiologii
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 9
40-007 Katowice
tel. 32 359 13 94


Dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza

Katedra Ochrony Powierzchni
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uniwersytet Opolski
Ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel. 74 401 60 02 wew. 304


Wróć do góry

Logo PTH