Prof. J. M. Włodek

Profesor dr hab. Jan Marian Włodek (1924–2012)

Profesor J. M. Włodek

Prof. J. M. Włodek (1924–2012)

Przez 60 lat związany z Zakładem Biologii Wód PAN w Krakowie, ichtiolog, wieloletni Redaktor Naczelny „Acta Hydrobiologica”. Zaangażowany w działalność Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i jego Oddziału w Krakowie od początku jego istnienia. Profesor był Przewodniczącym naszego Oddziału przez ostatnie 30 lat. W Zarządzie Głównym PTH od wielu lat był Przewodniczącym Komisji Nagród im. A. Lityńskiego. Profesor Jan M. Włodek był wieloletnim członkiem SIL, wielokrotnie brał udział w zjazdach PTH prezentując zarówno wyniki badań własnych jak i zespołowych prowadzonych pod jego kierunkiem.

Profesor zawsze chętnie dzielił się swoją szeroką wiedzą ichtiologiczną i hydrobiologiczną. Mając, nieczęsto spotykaną wśród biologów w latach 1960–90, wiedzę matematyczną, Profesor był prekursorem i propagatorem wykorzystania metod statystycznych w badaniach biologicznych, głównie rybackich i hydrobiologicznych. Wspierał również merytorycznie w tej dziedzinie badania wykonywane przez jego koleżanki i kolegów.

Wróć do góry

Logo PTH