Seminarium Oddziału PTH w Krakowie
22.02.2016.
Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na Sesję Naukową "Tajemniczy świat glonów", która odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33 w Krakowie.

W czasie Sesji Pani prof. dr hab. Barbara Kawecka zostanie uhonorowana  Medalem im. Lityńskiego. Szczegółowy Program Sesji jest podany w załączniku.

Z poważaniem

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN
Sekretarz Krakowskiego Oddzia?u PTH