Ecohydrology, Biotechnology and Engineering
06.03.2013.


Serdecznie zapraszamy do udzialu w międzynarodowym sympozjum – “Ecohydrology, Biotechnology and Engineering: Towards the Harmony between Biogeosphere and Society on the basis of Long Term Research”. Sympozjum organizowane jest przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO wraz z Katedrą Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, jak również brytyjską organizacją The Chartered Institute of Water and Environment Management (CIWEM), amerykańskim instytutem U.S. Army Corps of Engineers - Water Research Institute, Projekt Life + EnvEurope “Environmental quality and pressures assessment across Europe”, oraz Europejską Siecią Długoterminowych Badań Ekosystemowych (LTER).