SIL - polski przedstawiciel
05.03.2013.

Wybory przedstawiciela polskich członków SIL, luty 2013 r.


W związku z upływem kadencji obecnego przedstawiciela polskich członków SIL, przeprowadzono wybory internetowe. Spośród 8 kandydatów zaproponowanych przez polskich członków SIL, 63 % głosów uzyskał prof. dr hab. Ryszard Gołdyn z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.