XXXII Międzynarodowej Konferencji Fykologów Polskich
08.02.2013.

serdecznie zapraszam do udziału w XXXII Międzynarodowej Konferencji Fykologów Polskich (Konin - Mikorzyn, 20-23 maj 2013) pod tytułem:

"Czy zagraża nam inwazja gatunków ciepłolubnych?".

Głównym tematem obrad plenarnych konferencji będą procesy, wywołujące pojawienie się gatunków glonów "ciepłolubnych", również obcych w wodach śródlądowych i morskich. Zagadnienia te będą rozszerzone o taksonomiczne warsztaty specjalistyczne, prowadzone przez światowej sławy specjalistów z zakresu sinic: prof. Jiri Komarek, zielenic: prof. Frantisek Hindak i okrzemek: prof. Horst Lange-Bertalot.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://www.phycologicalconference2013.pl/


Liczymy na Państwa udział w tej konferencji.
Z pozdrowieniami.

Prof. Lubomira Burchardt
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Zakład Hydrobiologii
Instytut Biologii Środowiska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań