I Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody
13.02.2012.

I Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody
Poznań  22-23.03.2012

Cele i zadania konferencji:  

1. Umożliwienie młodym naukowcom przedstawienia swoich badań związanych z szeroko pojętym zagadnieniem wody,
2. Zdobycie doświadczenia w publicznych wystąpieniach,
3. Zwrócenie uwagi na różnorodność i istotność prowadzenia badań nad naszym największym skarbem jakim jest woda,
4. Poznanie innych naukowców o podobnych zainteresowaniach,
5. Zwrócenie uwagi na wieloaspektowe spojrzenie na problemy związane z zasobami wodnymi,
6. Promowanie edukacji ekologicznej dotyczącej wody.


Informacje i formularz zgłoszeniowy