Seminarium Oddziału PTH w Warszawie
13.01.2010.
Zarząd Oddziału PTH w Warszawie zaprasza na seminarium, w trakcie którego prof. Marcin Pliński wygłosi referat na temat:

Niebezpieczne zakwity sinic - problem nie tylko hydrobiologiczny


W pierwszej części seminarium Pani Prof. Ewie Pieczyńskiej zostanie wręczony dyplom Honorowego Członka PTH.

Seminarium odbędzie się 28 stycznia 2010 roku, o godzinie  17.00, w budynku Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa 1 w Warszawie, w sali 103B.

Zapraszamy
Zarząd Oddziału PTH w Warszawie