Doktoraty z limnologii Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
2003
Mikrowarstwa powierzchniowa i zależność składu chemicznego i zagęszczenia bakterii od trofi jeziora
Autor: Iwona Kostrzewska-Szlakowska
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Rok uzyskania stopnia: 2003
Miejsce pracy autora: Centrum Badań Ekologicznych PAN
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biol.-Chemiczny
Promotor: prof. dr hab. Anna Hillbricht-Ilkowska
 
Prawidłowości występowania rozpuszczonych związków węgla organicznego w wodach rzek północno-wschodniej Polski
Autor: Piotr Zieliński
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Rok uzyskania stopnia: 2003
Miejsce pracy autora: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Górniak

2002
Struktura i rola zooplanktonu w cyrkulacji fosforu w zbiorniku zaporowym Jezioro Pierzchalskie
Autor: Magdalena Bowszys
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
 
Wpływ temperatury na tempo i przebieg embriogenezy u ryb
Autor: Małgorzata Ewa Bonisławska
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: -
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Ksawery Winnicki
 
Zooplankton skorupiakowy (Cladocera i Copepoda) zasiedlajacy makrofity w polimiktycznym Jeziorze Budzyńskim
Autor: Sławomir Cerbin
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Efekty reintrodukcji suma (Silurus glacius L.) z akwakultury do różnego typu zbiorników wodnych Wielkopolski
Autor: Maciej Czarnecki
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo śródlądowe
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mastyński
 
Ocena skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych przez ekosystemy bagienne i wodne w rejonach silnie uprzemysłowionych
Autor: Monika Ewa Czarnecka
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor Nauk o Ziemi
Specjalność naukowa: hydrochemia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Promotor: dr hab. Andrzej Czylok
 
Fitoplankton Zbiornika Włocławskiego w latach 1994 – 2000.
Autor: Ewa Dembowska
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia (glony planktonowe)
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Zakład Hydrobiologii, Instytut Ekologii  i Ochrony Środowiska
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Giziński
Miejsce pracy autora: Zakład Hydrobiologii, Instytut Ekologii  i Ochrony Środowiska
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Giziński

Charakterystyka populacji płoci Rutilus rutilus (L.) oraz ocena jej płodności w jeziorach Słowińskiego parku Narodowego
Autor: Anna Hornatkiewicz-Żbik
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: dr hab. Władysław Ciepielewski
 
Zróżnicowanie strukturalne letnich zbiorowisk fitoplanktonu dwóch hypertroficznych jezior gnieźnieńskich
Autor: Mikołaj Kokociński
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: algologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Kształtowanie się fauny makrobentosowej w jeziorze Łękuk Wielki i jego zlewni
Autor: Jacek Koszałka
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Draganik
 
Biologiczne właściwości wolfii bezkorzeniowej (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) i możliwości jej wykorzystania w roślinnych oczyszczalniach ścieków.
Autor: Agnieszka Kratke
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Giziński
 
Anatomo-histologiczne i biochemiczne zmiany w układzie rozrodczym samca okonia (Perca fluviatilis L.) w czasie tarła i okresie potarałowym
Autor: Jarosław Król
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Jan Teofil Glogowski
 
Charakterystyka kwasów huminowych osadów dennych jezior lobeliowych o różnym stopniu eutrofizacji
Autor: Lilla Agnieszka Mielnik
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Rolniczych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Akademia rolnicza w Szczecinie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Wpływ odczynu wody na rozwój larwalny jazia (Leuciscus idus L.)
Autor: Marcin Paweł Mizieliński
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Szkoła Główna Gospodarki Wiejskiej, Wydział nauk o Zwierzętach
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Wojda
 
Zooplankton dolnej Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Torunia. Wpływ Zbiornika Włocławskiego na strukturę tego zgrupowania.
Autor: Paweł Napiórkowski
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia (zooplankton)
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Zakład Hydrobiologii, Instytut Ekologii  i Ochrony Środowiska
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Giziński

Podstawy procesu genetycznej determinacji płci u wybranych gatunków ryb
Autor: Konrad Ocalewicz
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński
 
Zmienność procesów i symptomów eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego na tle wybranych czynników klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych
Autor: Iwona Wagner-Łotkowska
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi i Rybactwa
Promotor: prof. dr hab. Dorota Maria Gołębiowska

Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na strukturę i dynamikę zespołu zooplanktonu w podgórskim zbiorniku zaporowym (zbiornik Dobczycki, Polska południowa).
Autor: Agnieszka Pociecha
Otrzymany tytuł: doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, PAN Kraków, Sławkowska 17, 31-016 Kraków, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Instytucja, gdzie wykonano pracę:  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Promotor: prof. dr hab. Maciej Zalewski, Katedra Ekologii Stosowanej UŁ

2001
Kształtowanie się naturalnej bazy pokarmowej karpia w stawach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji
Autor: Małgorzata Jadwiga Jakubas
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Barbara Szlauer
 
Ichtiofauna wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
Autor: Marcin Grzegorz Kalejko
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Hodowli Zwierzat
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Radwan
 
Widłonogi z rodzaju Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) – próba wyjaśnienia przynależności gatunkowej form pasożytujących u okonia (Perca fluvaitilis) i sandacza (Sander lucioperca)
Autor: Jolanta Kempter
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: dr hab. Wojciech Piasecki
 
Mechanizmy kontrolujące osiadanie larw racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha Pollas 1771) na naturalnych i sztucznych podłożach
Autor: Jarosław Kobak
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: dr hab. Ryszard Wiśniewski
 
Ekologia zoobentosu jeziora Gardno
Autor: Izabela Jabłońska-Barna
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia,
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Giźiński
 
Wpływ substancji humusowych na warunki siedliskowe roślin podwodnych
Autor: Krzysztof Banaś
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia roślin
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Józef Szmeja
 
Skład i biomasa fitoplanktonu zbiornika zaporowego Siemianówka w pierwszym okresie jego funkcjonowania
Autor: Magdalena Grabowska
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: fykologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
Promotor: dr hab. Andrzej Górniak
 
Struktura przestrzenna zespołów Rotifera w wybranych fitocenozach roślinności zanurzonej i szuwarowej
Autor: Natalia Kuczyńska-Kippen
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: : Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Zgrupowania ślimaków słodkowodnych (Gastropoda) w zbiornikach i rzekach Wysoczyzny Ciechanowskiej
Autor: Iga Lewin
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Promotor: dr hab. Małgorzata Strzelec
 
Proces kształtowania się zbiorowiska glonów planktonowych w pierwszej fazie wypełniania Dobczyckiego zbiornika zaporowego
Autor: Grażyna Pająk
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: fykologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Fitoplankton jako wskaźnik zróżnicowania siedliskowego w płytkim jeziorze Płotycza na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
Autor: Wojciech Pęczuła
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: fykologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: KUL
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy
Promotor: dr hab. Władysława Wojciechowska
 
Wpływ czynników środowiskowych na zasobność fauny bezkręgowej wybranych zbiorników wodnych Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (w latach 1992 – 1996)
Autor: Agata Dorota Piekarska
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: dr hab. Lucjan Agapew
 
Gatunkowa i ekologiczna różnorodność zbiorowisk okrzemek oraz biomasa glonów w poszczególnych siedliskach w rzece Grabii
Autor: Joanna Sekulska-Nalewajko
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: fykologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziem
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ligowski
 
Zmiany w rozsiedlaniu sandacza Stizostedion luciperca (L.) na obszarze Polski północno-wschodniej w latach 1950-1994
Autor: Andrzej Robert Skrzypczyk
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mamcarz
 
Ważki (Odonata) rzeki Grabi, występowanie, biologia i ekologia
Autor: Grzegorz Tończyk
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziem
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Piechocki
 
Struktura i ekologia zbiorowisk fitoplanktonu w stawach karpiowych o zróżnicowanej intensyfikacji produkcji
Autor: Wanda Urbaniec-Brózda
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Halina Bucka
 
Bakterie nustonowe jeziora Jeziorak Mały, występowanie, właściwości fizjologiczne i aktywność metaboliczna
Autor: Maciej Walczak
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: mikrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Donderski

2000
Sinice w przyżyźnionych jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego
Autor: Mohamed Muftach Ali Alsambany
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: Fykologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Biologiczno-eksploatacyjna charakterystyka sandacza Luciperca (L. 1758) poławianego w wodach Międzyodrza
Autor: Piotr Błaszczyk
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie , Wydział Rybactwa Morskiego i technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kompowski
 
Rola meiofauny w biocenozach dennych Zatoki Gdańskie ze szczególnym uwzględnieniem wolnożyjących nicieni (Nematoda).
Autor: Aleksander Drgas
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: zoologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
Promotor: Doc. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Relacje pokarmowe larw pelugi (Coregonus peled Gmel.) podchowywanej w sadzach oświetlonych w różnych obsadach i środowiskach wodnych
Autor: Grażyna Furgała-Selezniow
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Wazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Wazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mamcarz
 
Analiza rozwoju i funkcjonowania żeńskiego układu płciowego certy Vimba vimba (Linnaeus, 1798) z Drawieńskiego Parku Narodowego
Autor: Piotr Hliwa
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Wazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Wazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: dr hab. Andrzej Martyniak
 
Ekologia Leszcza (Abramis brama L.) w Zbiorniku Włocławskim.
Autor: Tomasz Kakareko
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia (ichtiologia)
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Zakład Hydrobiologii, Instytut Ekologii  i Ochrony Środowiska
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Giziński
 
Zmienność cech biometrycznych młodzieży ryb jesiotrowatych (Acopenseridae) w warunkach akwakultury na przykładzie jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii Brantt, 1833) i jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii stenorrhynchus Nikolski, 1896)
Autor: Dariusz Keszka
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie , Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Waldemar Krzykowski
 
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w Wielkopolskim Parku Narodowym
Autor: Piotr Klimaszczyk
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Marek Kraska
 
Wpływ stopnia intensyfikacji chowu ryb w stawach na jakość wody odprowadzanej w czasie odłowów
Autor: Barbara Małgorzata Kolasa-Jamińska
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w szczecinie, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Rajmund Trzebiatowski
 
Zmiany fitoplanktonu Zbiornika Maltańskiego poddanego eksperymentom manipulacyjnym
Autor: Anna Kozak
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: fykologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Marek Kraska
 
Analiza wieloletnich zmian w zespołach ryb rzeki Warty
Autor: Andrzej Kruk
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziem
Promotor: dr hab. Wanda Galicka
 
Efektywność  usuwania kadmu w procesach sorpcji i biosorpcji
Autor: Małgorzata Maria Kuczajowska-Zadrożna
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: dr hab. Maria Łepkowska
 
Wpływ światła w różnej charakterystyce spektralnej na odżywianie się i wzrost węgorza europejskiego Anguilla anguilla L. w warunkach doświadczalnych
Autor: Wojciech Kukliński Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Centrum Biologii Morza PAN
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: prof. dr hab. Ewa Styczyńska-Jurewicz
 
Dynamika glonów bentosowych w czterech przyżyźnionych jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego
Autor: Khalil Abulgasem Mohamed
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: fykologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Wpływ temperatury inkubacji na rozwój gruczołów wyklucia i wybrane parametry hodowlane u jazia – Leucisceus idus (L.)
Autor: Jacek Konrad Rechulicz
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Lublinie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Wojda
 
Wpływ zanieczyszczeń komunalno-przemysłowych na ichtiofaunę i produkcję rybacką jeziora Zioło
Autor: Henryk Sobolewski
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Gospodarstwo Rybackie sp. zoo w Łysininie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mastyński
 
Zróżnicowanie stężeń i specjacja metali ciężkich (Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe) w wodzie i osadzie eutroficznego zbiornika zaporowego (Zbiornik Dobczycki, południowa Polska)
Autor: Ewa Szarek-Gwiazda
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Rolniczych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Zakład Biologii Wód, PAN Kraków
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Promotor: prof. dr hab. Janusz Starmach
 
Badania efektywności rekultywacji Jeziora Starodworskiego metodą inaktywacji fosforu
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Autor: Renata Tandyrak
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: prof. dr hab. Konstanty Zygmunt Lassow
 
Genetyczna charakterystyka populacji troci wędrownej
Autor: Ewa Włodarczyk
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: brak danych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Morski Instytut Rybacki
Promotor: dr hab. Roman Wenne
 
Porównawcza analiza zależności troficznych związanych z efektem kaskadowym w litoralu i pelagialu Sulejowskiego zbiornika zaporowego
Autor: Adrianna Wojtal
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk Biologicznych
Specjalność naukowa: ichtiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziem
Promotor: prof. dr hab. Maciej Zalewski
 
Możliwości rybackiego wykorzystania ścieków z zakładów przetwórstwa rybnego
Autor: Bogusława Wolska-Neja
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Barbara Szlauer

1999
Występowanie i kumulacja rtęci w rybach (Cyprinus carpio L. i Oncorhynchus mykiss)
 Autor: Janik-Krystowska Anna Danuta
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: limnologia; ichtiobiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1999
 Miejsce pracy autora: Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 Promotor: dr hab. inż. Jan Marek
 
Analiza biometryczna oraz szybkość wzrostu storni Platichthys flesus (L.,1758) z różnych obszarów Morza Bałtyckiego
Autor: Antoszek Artur Jan
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Waldemar Krzykawski

1998
Ocena wpływu działalności antropogenicznej poziomu intensyfikacji gospodarki rolniczej i czynników środowiskowych na stan bakteriologiczny i sanitarno-higieniczny wód podziemnych zbiornika Omulewskiego.
Autor: Gołaś Iwona
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 1998
Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie-Katedra Ekologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: prof. dr hab. Stanisław Niewolak

Przyczyny powstawania toksycznych zakwitów sinicowych w Sulejowskim Zbiorniku Zaporowym i ich wpływ na wybranych przedstawicieli biocenozy wodnej
 Autor: Tarczyńska Małgorzata
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ekologia
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Katedra Ekologii Stosowanej
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 Promotor: prof. dr hab. Maciej Zalewski
 
Ekologia mszaków pasa hydrobiontów wód płynących zlewni Łomnicy w Karkonoszach.
 Autor: Dunajski Andrzej
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: biologia
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Wrocławski - Instytut Botaniki
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wrocław
 Promotor: dr hab. prof. UWr. Ewa Bylińska
 
Wpływ związków biogennych na eutrofizację jeziora Świdwia.
 Autor: Gałczyńska Małgorzata
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk chemicznych
 Specjalność naukowa: chemia środowiska
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Opole
 Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wybieralski
 
Denitryfikacja i zużycie tlenu w osadach dennych wybranych zbiorników zaporowych.
 Autor: Czerwieniec Ewa
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk technicznych
 Specjalność naukowa: inżynieria środowiska
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
 Promotor: dr hab. prof. PRz. Janusz Tomaszek
 
Monitoring rzeki Nysa Kłodzka w odcinku ujściowym do Odry, ze szczególnym uwzględnieniem roli indeksu biotycznego.
 Autor: Czerniawska-Kusza Izabela
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: biologia
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Opolski - Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wrocław
 Promotor: dr hab. prof. UWr. Elżbieta Lonc
 
Wpływ związków biogennych (N i P) na zawartość chlorofili w fitoplanktonie w wybranych przekrojach wód powierzchniowych województwa szczecińskiego.
 Autor: Siwek Hanna
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk chemicznych
 Specjalność naukowa: chemia środowska
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie - Katedra Chemii Ogólnej
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Opole
 Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wybieralski

Rtęć w łańcuchu zależności troficznych w Zatoce Gdańskiej.
 Autor: Włodarczyk Joanna
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk chemicznych
 Specjalność naukowa: chemia środowska
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Gdańsk
 Promotor: dr hab. prof. UG Jerzy Falandysz
 
Rtęć, kadm i ołów w wybranych elementach ekosystemu jeziora Świdwie.
 Autor: Perkowska Anna
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki
 
Ekologiczna charakterystyka systemu wodnego Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry" w latach 1995-1997.
 Autor: Tórz Agnieszka Tamara
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Juliusz Chojnacki
 
Zróżnicowanie stężeń wybranych mikro- i makroelementów w siedliskach roślinności wodnej i szuwarowej jezior Strugi Gołanieckiej.
 Autor: Nagengast Barbara
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: hydrobiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Hydrobiologii
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
 Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Występowanie i znaczenie żyworódki rzecznej Viviparus viviparus (L.) w bentosie Zbiornika Zegrzyńskiego oraz dolnego biegu Narwi.
 Autor: Jakubik Beata
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ekologia
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
 Promotor: prof. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska
  
Analiza porównawcza populacji błękitka południowego (Micromesistius australis Norman, 1937) z rejonów Wysp Falklandzkich i Nowej Zelandii.
 Autor: Trella Kordian
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Morski Instytut Rybacki, Gdynia
 Promotor: dr hab. prof. MIR w Gdyni Józef Sosiński
 
  Występowanie raków rodzimych w Polsce północno-zachodniej i analiza porównawcza wybranych cech ich populacji ze szczególnym uwzględnieniem raka błotnego (Pontasctacus leptodactylus Eschscholtz, 1823).
 Autor: Śmietana Przemysław Maciej
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: dr hab. prof. USz. Teresa Orecka-Grabda
 
Wpływ podwyższonego udziału tłuszczu lub węglowodanów w diecie na poziomy składników przemian węglowodanowo-lipidowych we krwi, skład chemiczny ciała oraz wybrane wskaźniki chowu kroczka karpia (Cyprinus carpio L.) w wodach pochłodniczych.
 Autor: Stepanowska Katarzyna Ewa
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: dr hab. prof. AR w Szczecinie Mariola Friedrich
 
Wpływ niklu na organizm suma europejskiego (Silurus glanis L.).
 Autor: Sobecka Ewa Maria
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki
 
Wpływ żywienia ryb metabolicznymi dawkami pasz na wybrane wskaźniki ich chowu w wodzie pochłodniczej.
 Autor: Sadowski Jacek Piotr
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Rajmund Trzebiatowski
 
Zależność w występowaniu drobnoustrojów w wodzie, osadach dennych paszy i narybku z rodzaju Coregnous w czasie podchowu sadzowego na Jeziorze Legińskim.
 Autor: Lewandowska Dorota Danuta
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie - Katedra Ekologii
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Olsztyn
 Promotor: dr hab. doc. ART w Olsztynie Izabella Zmysłowska
  
Analiza wybranych elementów biologii wczesnych stadiów rozwojowych bolenia (Aspius aspius (L.) w warunkach kontrolowanych.
 Autor: Kujawa Roman
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie - Katedra Rybactwa
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mamcarz
 
Określenie zapotrzebowania suma afrykańskiego (Clarias gariepinus, Burchell, 1882) na witaminy C i E.
 Autor: Kuczyński Mirosław Andrzej
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Rajmund Trzebiatowski
 
Biologiczna charakterystyka oparta na analizie łusek, smoltów troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L., 1758) z rzeki Gowienica.
 Autor: Antoszek Oskar Piotr
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Nie podano
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Chełkowski
 
Badania nad rozmieszczeniem przestrzennym i tendencjami czasowymi zmian w zawartości rtęci w rybach z Zatoki Gdańskiej.
 Autor: Piotrowska-Falandysz Monika
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk chemicznych
 Specjalność naukowa: chemia środowska
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Nie podano
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Gdańsk
 Promotor: dr hab. prof. UG Jerzy Falandysz
 
Biologia strzebli błotnej Moroco (=Phoxinus) percnurus (Pallas, 1811) (Pisces, Cyprinidae)
 Autor: Kusznierz Jan
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ichtiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Przyrodniczych; Instytut Zoologiczny
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Przyrodniczych
 Promotor: prof. dr hab. Andrzej Witkowski
 
Wpływ niklu na organizm suma europejskiego (Silurus glanis L.).
 Autor: Sobecka Ewa Maria
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza Szczecin - Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki
 
Wpływ żywienia ryb metabolicznymi dawkami pasz na wybrane wskaźniki ich chowu w wodzie pochłodniczej.
 Autor: Sadowski Jacek Piotr
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Rajmund Trzebiatowski
 
Zastosowanie klinoptylolitów do usuwania azotu amonowego z roztworów wodnych.
 Autor: Papciak Dorota
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Politechnika Rzeszowska - Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Olsztyn
 Promotor: dr hab. prof. PRz. Marian Granops
 
Zależność w występowaniu drobnoustrojów w wodzie, osadach dennych paszy i narybku z rodzaju Coregnous w czasie podchowu sadzowego na Jeziorze Legińskim.
 Autor: Lewandowska Dorota Danuta
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie - Katedra Ekologii
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Olsztyn
 Promotor: dr hab. doc. ART w Olsztynie Izabella Zmysłowska
 
Zastosowanie skupień do badań faunistycznych ryb Zachodniej Antarktyki.
 Autor: Kulesz Joanna Małgorzata
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1998
 Miejsce pracy autora: Centrum Biologii Morza PAN w Gdyni
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski

1997
Zgrupowanie pijawek (Hirudinea) zbiorników antropogenicznych rejonów wielkoprzemysłowych.
 Autor: Krodkiewska Mariola
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ekologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Katedra Metodyki Nauczania Biologii
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice
 Promotor: dr hab. Małgorzata Strzelec

Wpływ zagospodarowania zlewni na właściwości fizyczno-chemiczne wód rzeki Ełk oraz akumulację metali ciężkich w osadach rzecznych.
 Autor: Perepelica Elżbieta
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk technicznych
 Specjalność naukowa: inżynieria środowiska
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Politechnika Białostocka
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Białystok
 Promotor: prof. dr hab. Andrzej Królikowski
 
Procesy sedymentacji tryptonu.
 Autor: Mieszczankin Tomasz
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: hydrobiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: UMK, Zakład Hydrobiologii
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Toruń
 Promotor: prof. dr hab. Andrzej Giziński
 
Własności sorpcyjne wybranych gatunków sinic wobec kadmu w środowisku wodnym.
 Autor: Jakubowski Marek
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ekologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Stacja Badawcza Instytutu Ekologii w Lublinie
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny
 Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

Migracja i akumulacja metali ciężkich w wodach Jeziora Zegrzyńskiego.
 Autor: Wojtkowska Małgorzata
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk technicznych
 Specjalność naukowa: chemia środowiska
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Politechnika Warszawska - Instytut Systemów Inżynierii Środowiska
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Warszawa
 Promotor: dr hab. prof. PW Zbigniew Szperliński
 
Biologiczne i chemiczne wskaźniki stopnia zeutrofizowania wód zbiorników powstałych po eksploatacji węgla brunatnego w okolicach Łęknicy, Trzebiela i Tuplic.
 Autor: Najbar Bartłomiej
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk technicznych
 Specjalność naukowa: inżynieria środowiska
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Politechnika Zielonogórska
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wrocław
 Promotor: prof. dr hab. Andrzej Jędrczak
 
Stopień zachowania makrohydrofitów oraz ich rola fitosorpcyjna w ekosystemie jeziora Wadąg.
 Autor: Grzybowski Mirosław
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie - Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: dr hab. prof. ART w Olsztynie Zbigniew Endler
 
Kumulacja Pb, Cd i Cu w łańcuchach pokarmowych jezior o różnej trofii.
 Autor: Leszczyńska Katarzyna
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: hydrobiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: nie pracuje
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
 Promotor: prof. dr hab. Marek Kraska

Rozród jazia Leuciscus idus L. i możliwości jego produkcji w stawach karpiowych.
 Autor: Cieśla Mirosław
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: ichtiobiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zootechniczny, Warszawa
 Promotor: prof. dr hab. Ryszard Wojda
 
Studium taksonomiczne rodzaju Vaucheria De Candolle oraz uwagi o występowaniu zidentyfikowanych gatunków tego rodzaju.
 Autor: Żelazna-Wieczorek Joanna Małgorzata
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: algologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki - Katedra Botaniki
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Łódź
 Promotor: prof. dr hab. Joanna Zofia Kadłubowska
 
Parazytofauna ryb ciernikowatych (Gasterosteidae) z Południowego Bałtyku.
 Autor: Morozińska-Gogol Jolanta
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: biologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii, Gdańsk
 Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rokicki
 
Studium systematyczno-ekologiczne glonów i sinic występujących w biotopach wodnych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 Autor: Czerwik-Marcinkowska Joanna
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: algologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - Zakład Botaniki
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
 Promotor: prof. dr hab. Teresa Mrozińska-Broda
 
Fitocenozy Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis na Pojezierzu Mazurskim.
 Autor: Juśkiewicz Barbara
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: botanika
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Toruń
 Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Endler

Bakteriologiczna ocena wody w zbiorniku wodnym "Dziećkowice" i w rzece Sole w ujęciu wodnym "Broszkowice".
Autor: Kłaptocz Barbara
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: mikrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 1997
Miejsce pracy autora: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach - Katedra i Zakład Mikrobiologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Śląska Akademia Medyczna, Wydział Farmaceutyczny, Katowice
Promotor: prof. dr hab. Danuta Rogala-Zawada

Zależności między fitoplanktonem a elementami fizyczno-chemicznymi sześciu jezior Strugi Gołanieckiej
Autor: Messyasz Beata
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Biologii; Instytut Biologii Środowiska; Zakład Hydrobiologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Rtęć w ekosystemie Zatoki Puckiej: stężenia w składnikach biotycznych i abiotycznych, rozmieszczenie przestrzenne, ocena źródeł, historia zanieczyszczenia i bilans
Autor: Boszke Leonard
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
Specjalność naukowa: chemia środowska
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Brak podanego miejsca pracy
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
 
Zróżnicowanie właściwości fizyczno-chemicznych kwasów humusowych z osadów dennych i zawiesiny wybranych akwenów Morza Bałtyckiego
Autor: Piotrowska-Szypryt Monika
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
Specjalność naukowa: chemia środowska
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Brak podanego miejsca pracy
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Kumulacja wybranych metali ciężkich w zbiorniku hipertroficznym na przykładzie jeziora Jamno
Autor: Modzelewski Tomasz Zbigniew
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Politechnika Koszalińska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Biologii Środowiskowej
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki, dr hab. inż. Tomasz Heese
 
Wpływ ograniczonego usuwania wód hypolimnionu na wybrane parametry fizyczno-chemiczne i bilans biogenów w wodzie Jeziora Kortowskiego
Autor: Dunalska Julita
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie; Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie; Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Promotor: dr hab. Czesław Mientki
 
Dynamika zmian zawartości niektórych biogenów w zbiorniku z wodą podgrzaną na przykładzie zbiornika "Rybnik"
Autor: Pelczar Jacek
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk technicznych
Specjalność naukowa: inżynieria środowiska
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Inst. Inżynierii Wody i Ścieków
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński
 
Występowanie krzemianów w wodzie jezior o zróżnicowanej trofii oraz wpływ na proces eutrofizacji wód
Autor: Ciesielczuk Tomasz
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: limnologia; rybactwo śródlądowe
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Brak podanego miejsca pracy
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szulkowska-Wojaczek
 
Hydrochemia czwartorzędowych źródlisk dorzecza Supraśli
Autor: Jekatierynczuk-Rudczyk Elżbieta
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk o Ziemi
Specjalność naukowa: hydrologia; hydrochemia
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biol.Chem.; Instytut Biologii, Zakład Hydrobiologii, e –mail : Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: dr hab. Andrzej Górniak
 
Uwarunkowania siedliskowe fitocenoz Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939 w antropogeniczne zróżnicowanych jeziorach Wielkopolski
Autor: Pełechaty Mariusz
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Biologii, Zakład Hydrobiologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Biologii
Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 
Zmiany struktury i funkcji pikoplanktonu w jeziorach różnej trofii
Autor: Jasser Iwona
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Instytut Ekologii PAN
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Ekologii PAN
Promotor: prof. dr hab. Anna Hillbricht-Ilkowska
 
Wpływ zbiornika Jeziorsko na ochotkowate (Chironomidae, Dipetria) i ich bazę pokarmową w Warcie poniżej piętrzenia
Autor: Dukowska Małgorzata
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor: dr hab. Maria Grzybkowska
 
Występowanie, biologia i wpływ na ichtiofaunę Acanthocyclops robustus (Sars) (Crustacea, Coppepoda)
Autor: Piasecki Waldemar Grzegorz
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Barbara Szlauer
 
Miedź w środowisku wodnym i jej wpływ na ryby na podstawie badań karpia (Cyprinus carpio L.)
Autor: Kowalska-Góralska Monika Aleksandra
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: limnologia; rybactwo śródlądowe
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt; Katedra Limnologii i Rybactwa
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szulkowska-Wojaczek
 
 Parazytofauna ryb karpiowatych (Cyprinidae) i okoniowatych (Percidae) z Zalewu Wiślanego
 Autor: Rolbiecki Leszek
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: zoologia; parazytologia
 Rok uzyskania stopnia: 1999
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii; Katedra Zoologii Bezkręgowców
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
 Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rokicki
 
Analiza porównawcza rozmieszczenia pierwiastków metalicznych w tkance miękkiej i bisiorze małży Mytilidae z polskiej strefy Bałtyku oraz in. akwenów światowych
Autor: Frelek Katarzyna
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk o Ziemi
Specjalność naukowa: oceanografia; chemia morza
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Det Norske Veritas, Sopot
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Promotor: prof. dr hab. Piotr Szefer
 
Występowanie i kumulacja rtęci w rybach (Cyprinus carpio L. i Oncorhynchus mykiss)
Autor: Janik-Krystowska Anna Danuta
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: limnologia; ichtiobiologia
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Promotor: dr hab. inż. Jan Marek
 
Wzrost i stan odżywienia płoci (Rutilus rutilus (L.)) w zmiennych warunkach środowiska wód ujścia Odry
Autor: Więski Kazimierz Bogusław
Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Rok uzyskania stopnia: 1999
Miejsce pracy autora: Brak podanego miejsca pracy
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Załachowski
 
Chromosomy Salmo trutta: charakterystyka wybranych populacji z obszaru Polski.
 Autor: Woźnicki Paweł
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie - Katedra Podstawowych Nauk Rybackich
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński
 
Wpływ stałych pól magnetycznych na oddychanie zarodków pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.).
 Autor: Perkowski Tomasz Soren
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Nie podano
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: dr hab. prof. AR w Szczecinie Krzysztof Formicki
 
Rozmieszczenie i liczebność młodych śledzi (Clupea harengus membras (L.,1761) i szprotów (Sprattus sprattus balticus Scheider, 1904) w południowej części Bałtyku w latach 1976-1991.
 Autor: Grygiel Włodzimierz
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Morski Instytut Rybacki, Gdynia
 Promotor: prof. dr hab. Jan Horbowy
 
Wpływ warunków technicznych w trakcie podchowu basenowego na wzrost i odżywianie się Coregonus lavaretus L. zooplanktonem w sadzach oświetlonych.
 Autor: Dostatni Dariusz
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie - Katedra Rybactwa
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: dr hab. prof. ART w Olsztynie Andrzej Mamcarz

Przestrzeń jako czynnik limitujący zespoły ryb w rzece nizinnej i wyżynnej.
 Autor: Łapińska Małgorzata
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ekologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki - Katedra Ekologii Stosowanej
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Łódź
 Promotor: prof. dr hab. Maciej Zalewski

Charakterystyka ichtiofauny wybranych jezior WPN.
 Autor: Dubas Adam
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ichtiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1997
 Miejsce pracy autora: "INCOP" sp. Z.O.
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
 Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt

1996
Skład i liczebność bezkręgowców słodkowodnych Arktyki /Hornsund/ i Antarktyki /Zatoka Admiralicji/ w sezonie letnim.
 Autor: Janiec Katarzyna
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ekologia
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny
 Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski
 
Wewnątrzpopulacyjne zróżnicowanie długości i masy ciała młodocianych osobników uklei (Alburnus alburnus) i kiełbia (Gobiogobio).
 Autor: Zieliński Piotr
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ekologia
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki - Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Łódź
 Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Penczak
 
 Wykorzystywanie zasobów troficznych rzek przez ryby autochtoniczne i introdukowane pstrągi w różnych strefach geograficznych
 Autor: Frankiewicz Piotr
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk przyrodniczych
 Specjalność naukowa: ekologia, ewolucjonizm, embriologia
 Rok uzyskania stopnia: 1990
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki - Instytut Biologii Środowiskowej
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauki o Ziemi, Łódź
 Promotor: doc.dr hab. Maciej Zalewski

Otrzymywanie chitozanu o zakładanych właściwościach fizycznych i chemicznych z pancerzy garneli (Crangon cramgon [L.]).
 Autor: Wojtasz-Pająk Anna
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: dr hab. prof. MIR w Gdyni Piotr J. Bykowski
 
 Analiza porównawcza cech biometrycznych oraz tempa wzrostu węgorzycy Zoarces viviparus pochodzącej z obszarów o różnym zasoleniu.
 Autor: Więcaszek Beata Jolanta
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: dr hab. prof. AR w Szczecinie Stanisław Krzykawski
 
Charakterystyka połowowa i biologiczna tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) i opastuna (Thunnus obesus) na podstawie połowów r/v "Wieczno" w latach 1981-1985.
 Autor: Pelczarski Wojciech
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Załachowski
 
Inżynieria genomowa leszcza, Abramis brama (L.).
 Autor: Kucharczyk Dariusz
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie - Katedra Rybactwa
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński
 
Kształtowanie się wybranych wskaźników hematologicznych i immunologicznych u ryb jesiotrowatych introdukowanych do Polski.
 Autor: Kolman Halina
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin
 Promotor: prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki

Struktura i funkcjonowanie fauny dennej w kontinuum rzecznym Stradomki.
 Autor: Fleituch Tadeusz
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: ekologia
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN w Krakowie
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Łódź
 Promotor: prof. dr hab. Janusz Starmach
 
Struktura populacji pelofilnego makrozoobentosu Zbiornika Włocławskiego.
 Autor: Żbikowski Janusz
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: hydrobiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Toruń
 Promotor: prof. dr hab. Andrzej Giziński
 
Pluskwiaki wodne (Heteroptera) torfowisk wysokich i przejściowych Pojezierza Mazurskiego.
 Autor: Kurzątkowska Alicja
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: zoologia
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie - Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
 Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka
 
Zmiany morfologiczne indukowane obecnością drapieżnika u orzęsków z rodzaju Colpidium (Protozoa, Ciliophora).
 Autor: Fyda Janusz
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: hydrobiologia
 Rok uzyskania stopnia: 1996
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Instytut Biologii Środowiskowej
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków
 Promotor: prof. dr hab. Anna Czapik

1995
Glony jezior Kamienno i Kwiecko wykorzystanych przez elektrownię wodną
 Autor: Paczuska Bogna
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: fykologia
 Rok uzyskania stopnia: 1995
 Miejsce pracy autora: Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy - Katedra Botaniki i Ekologii
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków
 Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz R. Spiewakowski
  
Czynniki wpływające na bilans biogenów i stan troficzny Jeziora Kortowskiego.
 Autor: Teodorowicz Mariusz Jerzy
 Otrzymany tytuł naukowy: Doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1995
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie - Zakład Limnologii Fizycznej
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: dr hab. prof. ART w Olsztynie Czesław Mientki
 
Mięczaki (Mollusca) jako składnik makrozoobentosu wybranych jezior Wielkopolski i ich rola w ocenie stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych
 Autor: Michałkiewicz Michał
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: zoologia
 Rok uzyskania stopnia: 1995
 Miejsce pracy autora: Politechnika Poznańska - Instytut Inżynierii Środowiska
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
 Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Stępczak
 
Sukcesja fauny dennej w zbiornikach powstałych po wydobyciu węgla brunatnego
 Autor: Koprowska Lucyna
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1995
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie - Katedra Ekologii
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Sikora
 
Badania nad pasożytnictwem larw wodopójek (Hydracarina) na chrząszczach wodnych (Coleoptera)
 Autor: Zawal Andrzej
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk biologicznych
 Specjalność naukowa: zoologia
 Rok uzyskania stopnia: 1995
 Miejsce pracy autora: Uniwersytet Szczeciński - Katedra Zoologii Bezkręgowców
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań
 Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka
 
Wartość biologiczna kriokonserwowanego nasienia szczupaka (Esox lucius L.)
 Autor: Babiak Igor
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1995
 Miejsce pracy autora: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie - Katedra Biochemii Zwierząt
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: dr hab. prof. ART w Olsztynie Jan Glogowski
 
Biochemical and chromosomal genetic characteristics of several breeding populations of common carp, Cyprinus carpio (L.)
 Autor: Anjum Rukhsana
 Otrzymany tytuł naukowy: doktor nauk rolniczych
 Specjalność naukowa: rybactwo
 Rok uzyskania stopnia: 1995
 Miejsce pracy autora: Ministry of Food and Agriculture, Government of Pakistan
 Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
 Promotor: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński