Witamy w PTH

Ostatnie wieści
Advertisement
XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
02.08.2008.

Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych


Opole – Turawa, 10-12 maja 2007 roku


Czternaste Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne pt. „Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych” odbyły się w miejscowości Turawa (20 km od Opola), w dniach 10-12 maja 2007 roku.
Warsztaty były w znacznym stopniu poświęcone tematyce różnorodności biotopów słodkowodnych (rzek i jezior) i ich charakterystyce (warunki morfologiczne) w odniesieniu do występujących organizmów bentosowych oraz klasyfikacji wód powierzchniowych. Proponowana tematyka, z jednej strony, nawiązywała do zagadnień realizowanych podczas XIII Warsztatów (25-27.05.2006r Ochotnica Górna, Gorce), poświęconych zastosowaniu hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących. Z drugiej strony, ma na celu przybliżenie problematyki oceny hydromorfologicznej ekosystemów słodkowodnych, zapoznając z metodami, które zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną będą niezbędnym elementem dla określenia stanu ekologicznego rzek i jezior.

W ramach Warsztatów przewidziane były zamówione wykłady plenarne, komunikaty (15 minut) oraz sesja plakatowa. Wykłady stanowiły wprowadzenie do części warsztatowej, odbywającej się w terenie. Podczas zajęć praktycznych zapoznaliśmy uczestników z oceną stopnia degradacji/naturalności systemu rzecznego według protokołu RHS (River Habitat Survey). Tradycyjnie planowane jest ognisko oraz wycieczka z zajęciami pokazowymi na wykopaliskach paleontologicznych w miejscowości Krasiejów.
 
Organizator:
Izabela Czerniawska-Kusza
Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, 45-052 Opole
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
PROGRAM
Opole-Turawa, 10-12.05.2007 r.
09.05.07
Środa
1600-2200
Rejestracja uczestników
1900-2000
 Kolacja
10.05.07
Czwartek
730-830
Śniadanie
800-1200
Rejestracja uczestników
900-930
Otwarcie Warsztatów
930-1115
Sesja referatowa I
930-945
Stanisław Czachorowski, Marcin Krejckant
Ocena naturalności ekosystemów wodnych za pomocą wskaźników naturalności na przykładzie Trichoptera
945-1000
Paweł Koperski
Obecność i presja ryb jako czynnik decydujący o składzie fauny bezkręgowców
1000-1015
Ryszard Kornijów, Małgorzata Gorzel, Anna Halkiewicz
Wpływ żerowania ryb na strukturę zoobentosu. Kontynuacja eksperymentu na Zalewie Zembrzyckim
1015-1030
Małgorzata Poznańska, Jarosław Kobak
Makrozoobentos górnego litoralu (do 1 m) w limnicznej części Zbiornika Włocławskiego
1030-1045
Michał Michałkiewicz
Makrozoobentos lobeliowego jeziora Głęboczko (powiat bytowski) na tle parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody
1045-1100
Paweł Zdoliński, Magdalena Lampart-Kałużniacka
Ocena wskaźników biotycznych na podstawie makrobentosu wybranych rzek przymorza
1100-1115
Janusz Żbikowski
Różne strategie rozrodcze dwóch gatunków skąposzczetów: Limnodrilus hoffmeisteri
i Tubifex tubifex
1115-1140
Przerwa na kawę
1140-1330
Sesja referatowa II
1140-1200
Grzegorz Tończyk
Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce - koncepcja opracowania
1200-1215
Anna Iglikowska
Wpływ czynników abiotycznych na występowanie i różnorodność małżoraczków (Ostracoda) w wybranych środowiskach wód śródlądowych Polski i północnej Norwegii
1215-1230
Andrzej Kołodziejczyk
Mięczaki denne litoralu a wielkość i stopień izolacji jezior
1230-1245
Jarosław Kobak, Jarosław Żytkowicz
Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) jako podłoże dla rodzimych i pontokaspijskich gatunków Amphipoda
1245-1300
Mariusz Tszydel, Maria Grzybkowska, Michał Kurzawski, Nina Kalisiak
Bentofauna siedliska żwirowo-kamienistego nizinnych rzek poniżej piętrzenia
1300-1315
Elżbieta Dumnicka, Joanna Galas
Co dzieje się w źródle po jego renaturyzacji
1315-1330
Julia Dobrzańska , Witold Strużyński
Chruściki (Trichoptera) wskaźnikiem stanu środowiska wodnego
1400-1500
Obiad
1530-1630
Referat plenarny – Krzysztof Szoszkiewicz: Metoda hydromorfologicznej oceny rzek (River Habitat Survey) - wprowadzenie
1630-1650
Przerwa na kawę
1650-1750
Referat plenarny: RHS - kontynuacja
1800-1930
Sesja posterowa
2000
Kolacja z ogniskiem
11.05.07
Piątek
730-830
Śniadanie
900-1330
Zajęcia terenowe: praktyczna prezentacja metody River Habitat Survey
1400-1500
Obiad
1530-1600
Podsumowanie prac terenowych i dyskusja
1600-1900
Zajęcia warsztatowe: Stanisław Czachorowski  - oznaczanie chruścików
1900-2000
Kolacja
2015
Zebranie Sekcji Bentologicznej PTH
12.05.07
Sobota
730-830
Śniadanie
900-915
Zakończenie Warsztatów
930
Wycieczka: „Krasiejowska kraina dinozaurów”

Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH
Opole-Turawa 10-12 maja 2007 roku
 
W dniach 10-12 maja b.r. odbyły się XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne „Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych”, zorganizowane przez Katedrę Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego. Gościliśmy w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Peters” nad zbiornikiem zaporowym Turawa k/Opola. W Warsztatach wzięło udział 69 osób.
Pierwszy dzień Warsztatów miał charakter kameralno-seminaryjny. Po ich tradycyjnym otwarciu przez Przewodniczącego Sekcji Bentologicznej PTH dr Andrzeja Kownackiego
 i piszącej te słowa, odbyły się dwie sesje referatowe, podczas których wygłoszono
14 referatów/komunikatów. W tym miejscu słowa uznania ze strony organizatorów należą się nie tylko wszystkim prelegentom, ale także moderatorom sesji (dr Andrzej Kołodziejczyk,  Zakład Hydrobiologii UW i prof. dr hab. Ryszard Kornijów, Katedra Hydrobiologii
i Ichtiobiologii AR w Lublinie) za umiejętność dochowania przeznaczonego reżimu czasowego. Po południu wysłuchaliśmy referatu gościa Warsztatów - dr hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska AR w Poznaniu), pod tytułem „Metoda hydromorfologiczna oceny rzek River Habitat Survey”. Nawiązaliśmy tym samym tematycznie do ubiegłorocznych Warsztatów w Gorcach, kiedy to zmagaliśmy się
z zagadnieniami hydrologiczno-hydraulicznymi wód płynących. Jeszcze tego samego dnia miała miejsce sesja plakatowa, na której zaprezentowanych zostało 31 prac. Ostatnim punktem programu w pierwszym dniu była kolacja grillowa połączona z ogniskiem (to już warsztatowa tradycja).
 Drugi dzień naszego spotkania był typowo „warsztatowy”. Przed południem czekała nas kilkugodzinna sesja terenowa, umożliwiająca praktyczne zapoznanie z metodą RHS nad rzeką Mała Panew oraz jednym z małych uregulowanych cieków. Natomiast po obiedzie odbyły się zajęcia szkoleniowo-laboratoryjne poświęcone oznaczaniu chruścików, poprowadzone przez dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM w Olsztynie.
W ostatnim dniu miała miejsce wycieczka, która oficjalnie zakończyła Warsztaty.
Po wykopaliskach paleontologicznych w Krasiejowie oprowadziła nas mgr Dorota Konietzko-Meier z Katedry Biosystematyki UO. Mieliśmy okazję zobaczyć najstarsze w świecie – pochodzące sprzed 230 milionów lat - skamieniałe szczątki kostne płazów, gadów i zwierząt pokrewnych dinozaurom.
Organizatorzy Warsztatów mają nadzieję, że ich Uczestnicy wywieźli miłe wspomnienia
z pobytu na Ziemi Opolskiej.

P.S. Wprawdzie zapowiadane zebranie Sekcji Bentologicznej nie odbyło się, ale podczas ogniska oficjalnie ogłoszono, że organizatorem kolejnych - 15 – Warsztatów będzie UMCS
w Lublinie.