Witamy w PTH

Ostatnie wieści
Advertisement
XIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących


Kraków-Ochotnica, 18-20 maja 2006 roku


PROGRAM
 
XIII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH: Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących
Ochotnica-Kraków, 18-20 maja 2006 r.
 
Miejsce obrad i zakwaterowanie: Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy Stanisław i Rozalia Jurkowscy, Os. Sikory 41, 34-453 Ochotnica Górna, tel. (018) 262 41 29
 
Rejestracja Uczestników: środa, 17 maja 2006, 18.00-22.00
czwartek, 18 maja 2006, 8.00-9.30
 
Środa, 17 maja 2006 r.
18.00 – 22.00 Rejestracja Uczestników
20.00 → Kolacja
Uprzejmie prosimy wszystkich Uczestników prezentujących plakaty o zainstalowanie ich jak najszybciej po przybyciu na Warsztaty (w wyznaczonych miejscach).
 
Czwartek, 18 maja 2006 r.
8.15 – 9.15 Śniadanie
8.00 – 9.15 Rejestracja Uczestników
9.30 – 9.50 Otwarcie XIII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych
10.00 – 11.30 Referat plenarny - prof. dr hab. Kazimierz Krzemień: Struktura i dynamika górskich i wysokogórskich systemów korytowych
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
12 – 13.30 Referat plenarny - prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik: Charakterystyka hydromorfologiczna rzek i potoków
14 -15 Obiad
15.15 – 18.30 Zajęcia terenowe: cieki "naturalne" (potok Duże Jaszcze, rzeka Ochotnica)
19.00 – 20.00 Kolacja (UWAGA! Jeszcze dzisiaj jest ognisko...)
20.30 – 22.30 Ognisko (z jedzeniem!!!)
 
Piątek,19 maja 2006 r.
8.15 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Referat plenarny - prof. dr hab. inż. Marek Madeyski: Wybrane zagadnienia z hydrauliki koryt otwartych
10.30 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00 – 12.30 Referat plenarny - dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik: Bystrza o zwiększonej szorstkości jako budowle regulacyjne bliskie naturze a formacje korytowe rzeki górskiej
12.30 – 14.00 Sesja plakatowa
14.00 – 15.00 Obiad
15.15 – 17.30 Zajęcia terenowe: koryta cieków uregulowanych (potok Młynne, potok Kudowski)
18.00 – 19.00 Referat plenarny (wprowadzenie do wycieczki po terenie Gorczańskiego PN) - dr inż. Jan Loch: Ogólna charakterystyka warunków przyrodniczych Gorczańskiego Parku Narodowego
19.00 – 20.00 Kolacja
20.15 – 21.00 Zebranie Sekcji Bentologicznej PTH
 
Sobota, 20 maja 2006 r.
8.00 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 16.00  Wycieczka terenowa górska ścieżkami Gorczańskiego Parku Narodowego: dolina potoku Forędówki, Trzy Kopce, Jaworzyna Kamienicka, zejście do doliny Kamienicy lub doliny Duże Jaszcze (w zależności od pogody). Na trasie wycieczki fachowe przewodnictwo i komentarz przyrodniczy zapewniają pracownicy Gorczańskiego PN: dr inż. Jan Loch i inż. Tadeusz Gierczyk oraz znawca Gorców dr Tomasz Skalski z UJ.
16.15 – 17.00 Obiado-kolacja i zakończenie Warsztatów
17.00 → Wyjazd zainteresowanych busami do Krakowa
UWAGA: Istnieje możliwość noclegu i wyjazdu do Krakowa (już we własnym zakresie) w dniu 21 maja 2006 r. 

SPRAWOZDANIE
W dniach 18-20 maja 2006 roku odbyły się w Ochotnicy na terenie Gorców XIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Tym razem zorganizował je ośrodek krakowski (UJ i AR Kraków). Wybór miejsca związany był między innymi z głównym tematem Warsztatów: "Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących" i zamysłem odstąpienia od wielogodzinnych sesji referatowych, na rzecz bardziej praktycznych sesji terenowych. Temat warsztatów miał zwrócić większą uwagę hydrobiologów na rozmaite czynniki abiotyczne (hydrologiczne, hydrauliczne, geomorfologiczne) i uświadomić, jak istotną rolę spełniają one w środowisku wodnym. Równocześnie chcieliśmy pokazać, jak wielkie są możliwości współpracy między specjalistami z poszczególnych dziedzin (hydrologami, geomorfologami) oraz biologami, i zachęcić do podejmowania w przyszłości wspólnych badań. Stąd obecność na warsztatach zaproszonych gości-prelegentów: prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia z UJ (geomorfologia), prof. dr hab. inż. Wojciecha Bartnika, prof. dr hab. inż. Marka Madeyskiego i dr hab. inż. Artura Radeckiego-Pawlika z Katedry Inżynierii Wodnej AR Kraków (hydrologia). Na Warsztaty zgłosiło się 68 osób, ostatecznie uczestniczyły w nich 62 osoby.
Pierwszy dzień Warsztatów rozpoczęto ich tradycyjnym otwarciem, na którym gościliśmy dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego mgr inż. Janusza Tomasiewicza. Część referatową otworzył wykład K. Krzemienia "Struktura i dynamika górskich i wysokogórskich systemów korytowych", po którym nastąpił wykład W. Bartnika "Charakterystyka hydromorfologiczna rzek i potoków". Poobiednia sesja terenowa odbyła się nad potokiem Jaszcze Duże i nad rzeką Ochotnicą (środkowy i dolny bieg), a prowadzili ją K. Krzemień i A. Radecki-Pawlik. Omówiono i zaprezentowano metody rozmaitych pomiarów hydraulicznych i hydrologicznych. Zwrócono również szczególną uwagę na zagadnienia geomorfologiczne w oglądanych odcinkach cieków (erozja, wyprofilowanie koryt, łachy zakolowe i środkowokorytowe, budowle regulacyjne). Wieczorem, tuż nad rzeką, odbyło się ognisko. Przy jedzeniu pieczonych mięsnych pyszności przygrywała nam kapela góralska z Ochotnicy.
Drugiego dnia Warsztatów przed południem wysłuchaliśmy referatu M. Madeyskiego "Wybrane zagadnienia z hydrauliki koryt otwartych" oraz dwóch referatów A. Radeckiego-Pawlika: "Bystrze o zwiększonej szorstkości jako element proekologicznej regulacji rzek bliskiej naturze" i "Pomiary wybranych wielkości fizycznych mających wpływ na kształtowanie się dolin rzecznych". Nadprogramowo W. Bartnik wygłosił referat "Renaturyzacja rzeki Nidy dla potrzeb ochrony przyrody w związku z programem Natura 2000". Następnym punktem programu była sesja plakatowa. Po południu odbyła się druga sesja terenowa. Tym razem była ona poświęcona głównie ciekom uregulowanym i rozmaitym budowlom regulacyjnym (potoki Kudowski i Młynne). Wieczorem wysłuchaliśmy jeszcze referatu dr inż. Jana Locha (Gorczański Park Narodowy) "Ogólna charakterystyka warunków przyrodniczych Gorczańskiego Parku Narodowego", będącego wprowadzeniem do wycieczki w Gorce, przewidzianej na dzień następny.
W ostatnim dniu Warsztatów pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego i dr Tomasz Skalski (UJ) poprowadzili wycieczkę przyrodniczą, której trasa wiodła doliną potoku Forędówki na Kiczorę, stamtąd na Jaworzynę Kamienicką i przez przełęcz Pańska Przehybka do doliny potoku Jaszcze. Wycieczka ta oficjalnie kończyła Warsztaty.
Organizatorzy (w mojej osobie) mają nadzieję, że tegoroczne Warsztaty były dla uczestników dydaktyczne, a zarazem przyjemne i że czas spędzony w Gorcach nie uznali za stracony. Zresztą Andrzej Kołodziejczyk (UW) w swojej recenzji w "Wiadomościach Ekologicznych" na pewno wszystko dokładnie opisze i skomentuje...

Organizatorzy XIII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH serdecznie dziękują Dyrekcji i pracownikom Gorczańskiego Parku Narodowego za pomoc, organizację sesji terenowej i materiały dotyczące GPN.
Dziękujemy również gorąco Gospodarzom Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego w Ochotnicy Górnej, Państwu Rozalii i Stanisławowi Jurkowskim oraz całej obsłudze za bardzo miłe i życzliwe przyjęcie oraz bardzo sprawną i profesjonalną organizację zaplecza noclegowo-gastronomicznego.