Witamy w PTH

Ostatnie wieści
Advertisement
VIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

VIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

Wielkie Jeziora Mazurskie, zagrożenia i ochrona

odbyły się w dniach 9-12 maja 2001 r., Mikołajki, Stacja Hydrobiologiczna PAN


Organizator:
dr Andrzej Kołodziejczyk
Zakład Hydrobiologii UW
ul. Banacha 2, 02-095 Warsawa
tel. (022) 554 64 31
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

PROGRAM
Wielkie Jeziora Mazurskie, zagrożenia i ochrona.
Warszawa – Mikołajki, 10-12.V.2001r.
Czwartek, 10 maja
8:00 - 9:00 – śniadanie
11:00 - 11:15 - Uroczyste otwarcie Warsztatów (przewodniczący Sekcji Bentologicznej dr Andrzej Kownacki)
11:20 – 11:50 - Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach – historia i teraźniejszość (kierownik Stacji dr Jolanta Ejsmont-Karabin)
12:00 – 12:45 - Eutrofizacja i rekultywacja Wielkich Jezior Mazurskich (dr Andrzej Kowalczewski, Zakład Hydrobiologii UW)
13:00 - 15:00 - obiad
15:00 – 15:45 - Ryszard Kornijów, Monika Tarkowska-Kukuryk, Grzegorz Kahlan: Fauna naroślinna i zoobentos – jedno czy dwa różne zgrupowania ekologiczne (referat)
15:45 – 16:30 - Grzegorz Tończyk: Analiza składu pokarmu larw ważek (ODONATA) jako element badań ekosystemów wodnych (referat)
16:30 – 16:45 - Paweł Koperski: Pijawki jeziora Hańcza – porównanie składu gatunkowego badanego różnymi metodami (komunikat)
16:45 – 17:00 – przerwa na kawę
17:00 – 17:45 - Janusz Żbikowski: Horyzontalne rozmieszczenie makrobentosu pozalitoralowego w trzech jeziorach (referat)
17:45 –18:00 - Elżbieta Dumnicka, Anna Ślusarczyk: Preferencje siedliskowe makrofauny w zbiorniku Piaseczno (zatopiona odkrywkowa kopalnia siarki) (komunikat)
18:00 – 18:15 – Joanna Galas: Wielkie jeziora tatrzańskie – zagrożenia i ochrona. I: Zmiany środowiska (komunikat)
18:15 – 18:30 – Elżbieta Dumnicka: Wielkie jeziora tatrzańskie – zagrożenia i ochrona. II. OLIGOCHAETA (komunikat)
18:30 – 19:00 kolacja
19:15 – 19:30 – Wojciech Niedomagała, Andrzej Kołodziejczyk: Populacja reliktowego skorupiaka Pallasiola quadrispinosa (G.O. Sars, 1867) (AMPHIPODA: GAMMARIDAE) w α-mezotroficznym jeziorze Hańcza (komunikat)
19:30 – 19:45 – Beata Binek, Andrzej Kołodziejczyk: Migracje osiadłych osobników Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) w litoralu jeziora Hańcza (komunikat)
20:30 ognisko
Piątek, 11 maja
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 13:00 – Wycieczka statkiem po Wielkich Jeziorach Mazurskich
13:00 – 14:00 – obiad
14:30 – 16:30 – sesja plakatowa
16:30 – 18:30 - zajecia warsztatowe (nauka oznaczania pijawek – dr Paweł Koperski); nauka oznaczania ślimaków- dr Andrzej Kołodziejczyk)
18:30 – 19:00 - kolacja
19:30 – 20:15 -  Migracje larw Chaoborus - wykład (dr hab. Piotr Dawidowicz, Zakład Hydrobiologii UW)
20:15 – 21:30 – zajęcia warsztatowe (wykorzystanie echosondy w badaniach migracji ryb, dr hab. Piotr Dawidowicz, dr Anna Jachner, Zakład Hydrobiologii UW)
 Sobota, 12 maja
8:00 – 9:00 – śniadanie
10:00 – 12:00 – zebranie czlonków Sekcji Bentologicznej
13:00 – 14:00 – obiad; zakończenie Warsztatów
 
LISTA PLAKATÓW
Piotr Domek – Porównanie struktury jakościowej i ilościowej makrozoobentosu kilku jezior lobeliowych
Tomasz Gronowski – Fauna orzęsków larw ważek jeziora Łuknajno
Beata Jakubik – Makrobezkręgowce rzeki Mała Bystrzyca na tle wybranych czynników środowiskowych
Grzegorz Kahlan, Monika Tarkowska-Kukuryk – Wpływ sposobu użytkowania dwu sztucznych zbiorników na zasiedlający je zoobentos
Małgorzata Klukowska – Georthocladius luteicornis (Goetghebuer, 1941) (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE) – ciekawy gatunek w faunie ochotkowatych Polski
Małgorzata Korycińska – Pijawki rzeki Liwiec (Nizina Południowopodlaska)
Jacek Koszałka – Zoobentos niewielkich cieków w zlewni jeziora Łękuk Wielki
Andrzej Kraszewski, Andreas Hoffmann – Małże środkowego biegu Sprewy (Niemcy, Saksonia)
Michał Lidzbarski, Tadeusz Namiotko  – Subfosylne OSTRACODA profundalu jeziora Wukśniki na Pojezierzu Olsztyńskim
Teresa Nesteruk  - Brzuchorzęski (GASTROTRICHA) jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na tle innych grup zoobentosu
Małgorzata Poznańska – Makrozoobentos pelofilny płytkich siedlisk południowej części jeziora Jeziorak
Małgorzata Raczyńska – Różnorodność makrofauny bentosowej a wybrane czynniki abiotyczne wód rzeki Tywy
Anżelika Silayeva, Aleksander Protasov – The zoobenthos communities of some cooling water reservoirs
Monika Tarkowska-Kukuryk, Ryszard Kornijów, Grzegorz Kahlan – Przydatność fauny dennej i naroślinnej do oceny statusu ekologicznego jezior