Witamy w PTH

Ostatnie wieści
Advertisement
XV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2 

Zgłoszenie 

 

            XV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne odbędą się w miasteczku Zwierzyniec (20 km od Zamościa), w dniach 16-18 maja 2008 r.
            Warsztaty będą poświęcone źródłom i związanym z nimi strumieniom. Eukrenal i hypokrenal cechuje występowanie szeregu specyficznych organizmów oraz tworzonych przez nie zoo- i fitocenoz, wiele z nich jest silnie zagrożonych przez zanieczyszczenia antropogeniczne wód podziemnych, wysychanie źródeł i ich różnorakie użytkowanie przez człowieka. Kilka rodzajów siedlisk źródliskowych uwzględniono w programie „Natura 2000”.
            Nie tylko w polskiej hydrobiologii organizmom źródeł poświęca się za mało uwagi. Dotyczy to zarówno zagadnień poznawczych (np. skład taksonomiczny fauny i flory, dynamika sezonowa, zależności od warunków środowiska), jak również związanych z ich funkcjonowaniem i zagrożeniami. Celem konferencji będzie podsumowanie obecnego stanu wiedzy na ten temat w Polsce, dyskusja nad potrzebami badań i ich standardami, jak też zaproponowanie szerszego uwzględnienia hydrograficznych i hydrochemicznych aspektów funkcjonowania tych środowisk.
            W ramach  XV Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych planuje się wykłady plenarne nt. stanu wiedzy o bentosie źródeł Polski i potrzebach badawczych w tym zakresie (dr hab. prof. UWM Stanisław Czachorowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz specyfiki hydrogeochemicznej źródeł i jej znaczenia dla organizmów żywych (dr hab. prof. UMCS Bronisław Janiec, Zakład Hydrografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Drugi z tych wykładów będzie jednocześnie wstępem do części warsztatowej, odbywającej się w terenie. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy zapoznają się z oceną stopnia degradacji/naturalności źródeł, zmianami wybranych cech fizycznych i chemicznych wody w przekroju podłużnym i poprzecznym eu- i hypokrenalu oraz ich korelacją z podłożem geologicznym, pokrywą glebową, rodzajem zlewni i sposobem jej użytkowania.
            Planowane są również warsztaty z rozpoznawania i oznaczania chrząszczy wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i rodzajów krenofilnych i krenobiontycznych. Poprowadzi je mgr Marek Przewoźny z Zakładu Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
          
Publikacje
Streszczenia komunikatów i plakatów ukażą się w tomiku streszczeń. Przewidywany jest też druk pełnych tekstów publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji w Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. C – czasopiśmie znajdującym się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (4 pkt.).
 
Ważne terminy
- zgłoszenie udziału w Warsztatach – do 31 stycznia;
- nadsyłanie streszczeń i wniesienie opłat (wpisowe, koszty pobytu) – do 31 marca;
- przekazanie pełnych tekstów publikacji – najpóźniej w czasie konferencji.
 
Wpisowe
            Wysokość wpisowego została ustalona na:
- pracownicy i doktoranci – 100 zł;
- studenci – 70 zł.
 
Miejsce obrad i zakwaterowanie
            Warsztaty odbędą się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (ul. Plażowa 3, Zwierzyniec).
            Zakwaterowanie planowane jest w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jodła”, w centrum Zwierzyńca. Koszt noclegu: ok. 30 zł. Wyżywienie będzie zamawiane w restauracji „Młyn”, jego cena (za trzy posiłki) wyniesie prawdopodobnie też ok. 30 zł.
            Osobom zainteresowanym tańszym noclegiem, sugerujemy skorzystanie z usług Ośrodka Turystycznego Echo w Zwierzyńcu, gdzie pobyt na polu namiotowym kosztuje 7 zł. Są też domki kempingowe (13-20 zł za miejsce), jednak wynajem domku jest opłacalny tylko wtedy, gdy zbierze się pełna jego obsada.
            Pełną informację o kosztach posiłków i zakwaterowania przekażemy osobom zainteresowanym udziałem w warsztatach, w lutym 2008 r.
 
Dojazd
            Dojazd samochodem najlepiej zaplanować przez Janów Lubelski lub Zamość.
            Połączenia komunikacją publiczną najlepsze są z Zamościem. Można też zaplanować dotarcie pociągiem do Lublina, skąd jeżdżą do Zwierzyńca autobusy PKS, jest też połączenie PKP.
 
Streszczenia
            Prosimy o nadsyłanie streszczeń komunikatów i plakatów o objętości do 1,5 strony, edytor Word, czcionka Times New Roman, wysokość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż kursywa (dotyczy gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres e-mail, tekst streszczenia.
            Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość wnoszenia poprawek redakcyjnych, a także proponowania Autorom zmianę formy wystąpienia.
            Streszczenia prosimy przesyłać: Paweł Buczyński, Zakład Zoologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Kolejny komunikat prześlemy w lutym do osób, które zgłoszą swój udział w Warsztatach. Prosimy o przekazanie wiadomości o Warsztatach osobom zainteresowanym.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami
Paweł Buczyński