Fauna Słodkowodna Polski Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Historia serii:

W 1935 roku profesorowie Tadeusz Jaczewski i Tadeusz Wolski zapoczątkowali serię wydawniczą poświęconą opracowaniom monograficznym i kluczom do oznaczania zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Celem wydawnictwa miało być prezentowanie krótkich popularnonaukowych monograficznych opracowań różnych grup świata zwierząt związanych z krajowymi wodami śródlądowymi. Przeznaczone ono było głównie - jak to precyzuje informacja obu założycieli - dla …”nauczycieli i młodzieży studiującej oraz dla wszystkich interesujących się przyrodą kraju ojczystego". Seria podzielona została na 37 zeszytów odpowiadającym typom, gromadom lub rzędom świata zwierząt. Każdy zeszyt stanowi całość składającą się  z części ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawiera podstawowe informacje na temat systematyki, morfologii, anatomii, biologii, ekologii, rozmieszczenia geograficznego oraz historii rozwoju rodowego danej grupy systematycznej. Część szczegółowa obejmuje klucze do oznaczania wraz z opisem najbardziej charakterystycznych cech budowy oraz wiadomości o ekologii, biologii i rozmieszczeniu w kraju i na świecie.

 

Zeszyty:

W latach 1935-1938 ukazało się 5 zeszytów przedstawiających: gąbki Porifera (K. Simm), pijawki Hirudinea (L.K. Pawłowski), jętki Ephemeroptera (J.S. Mikulski), ptaki Aves (A. Dunajewski) i ssaki Mammalia (R. Kuntze). W ciągu pierwszych kilku lat po II wojnie  światowej ukazały się opracowania poświęcone: ponownie gąbkom Porifera (K. Simm), owadom bezskrzydłym Apterygota (J. Stach) i sieciarkom Neuroptera (J.S. Mikulski). W latach 1953-1974 wydawanie „Fauny Słodkowodnej Polski” było zawieszone. Kolejnymi zeszytami, które ukazały się po przerwie, były opracowania dotyczące ślimaków Gastropoda (A. Piechocki), małżoraczków Ostracoda (T. Sywula), błonkówek Hymenoptera (J. Noskiewicz, W. Puławski), wybranych rodzin chrząszczy Coleoptera (K. Galewski, E. Tranda), chrząszczy z rodziny kałużnicowatych Hydrophilidae (K. Galewski), ryb Pisces i krągłoustych Cyclostomata (H. Rolik, M. Rembiszewski), płazów Amphibia i gadów Reptilia (L. Berger) i ponownie ptaków Aves (B. Ferens, J. Wasilewski). Redaktorem serii (od 1974 r.) był prof. dr hab. A. Wróblewski, a redakcja mieściła się w Poznaniu przy tamtejszym Oddziale Instytutu Zoologii PAN, a następnie – Zakładzie Biologii Rolnej PAN.

W serii "Fauna Słodkowodna Polski", publikowanej obecnie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pod redakcją prof. A. Piechockiego (redaktor naczelny), prof. dr. hab. J. Wolnickiego (zastępca redaktora naczelnego; do 2012 r. – dr J.I. Rybak) i dr.  hab. W. Jurasza (sekretarz redakcji) ukazały się dotąd: tasiemce Cestoda (T. Pojmańska, D. Cielecka), przywry Trematoda (K. Niewiadomska), wrotki Rotifera: Monogononta (S. Radwan, I. Bielańska-Grajner, J. Ejsmont-Karabin) i Bdelloidea (I. Bielańska-Grajner, J. Ejsmont-Karabin, N. Iakovenko), brzuchorzęski Gastrotricha (J. Kisielewski), małże Bivalvia (A. Piechocki, A. Dyduch-Falniowska), muchówki Diptera: meszki Simuliidae (S. Niesiołowski, E. Bokłak) i wujkowate Empididae (S. Niesiołowski).

[Szczegółowe informacje o planie podziału serii oraz wydanych zeszytach są zamieszczane             w kolejnych tomach FSP.]

Informacje praktyczne:

 

Adres Redakcji:

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 12/16, 90-237Łódź

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Zamówienia należy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl

Uwaga: Zamówienie musi zawierać nr NIP odbiorcy, a w przypadku osób i instytucji nie będących płatnikami VAT - także upoważnienie dla Wydawnictwa UŁ do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

Zeszyty aktualnie dostępne w sprzedaży:

Zeszyt 32C Irena Bielańska-Grajner, Jolanta Ejsmont-Karabin, Nataliia Iakovenko. Wrotki (Rotifera, Bdelloidea). Cena 46,20 zł.

Zeszyt 34A Katarzyna Niewiadomska. Przywry (Trematoda). Część ogólna; część systematyczna – Aspidogastrea, Digenea: Strigeida. Cena 37,80 zł.

Ponadto Redakcja serii dysponuje jeszcze pewną liczbą egzemplarzy

Zeszytu 31 J. Kisielewski. Brzuchorzęski Gastrotricha.

Nakład wszystkich pozostałych tomów FSP został wyczerpany.