Hydrobiologia IV Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

"Hydrobiologia IV. Mikroorganizmy i grzyby wodne, ekotoksykologia i specjalne techniki badawcze"


Mikołajki, 28 sierpnia - 6 września 2001 r.

Słuchacze podzieleni zostali na 7 zespołów (4-5 osobowych) odbywających równolegle zajęcia w blokach tematycznych. Każdy zespół przez jeden dzień zajmować się będzie jednym zagadnieniem.

Zajęcia laboratoryjne:
Aktywność metaboliczna bakterii - dr Waldemar Siuda
Metody oceny liczebności bakterii wodnych – mgr Marta Koton - Czarnecka
Ekotoksykologia - dr Bożena Sosak-Świderska
Metody badań grzybów zoosporowych – dr Elżbieta Muszyńska
Metody oznaczania wodnych grzybów z klasy Hydromycetes – dr Mirosława Orłowska
Pomiary wymiany fosforu „woda – osady denne” i zróżnicowanie detrytusu –dr Jan Igor Rybak
Podstawowe techniki pomiarów stężenia DOC i POC - prof. dr hab. Ryszard Chróst

Wykłady:
Powstawanie i losy detrytusu w ekosystemach wodnych – prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
Różnorodność biologiczna – utracone bogactwo – dr Grzegorz Soszka
Znaczenie grzybów niższych w zbiornikach wodnych różnego typu – prof. dr hab. Bazyli Czeczuga
Regeneracja pierwiastków biofilnych przez zooplankton - dr Jolanta Ejsmont-Karabin

Spotkania Przy Kominku połączone z prelekcją i dyskusją:
Biologia raf koralowych – dr Grzegorz Soszka
Siemianówka jako przykład nieudanej inwestycji - prof. dr hab. Andrzej Górniak
Współczesna ekotoksykologia wodna – dr Bożena Sosak-Świderska
Inżynieria sanitarna a inżynieria ekologiczna – czy wojna wisi w powietrzu? – dr Włodzimierz Ławacz