Hydrobiologia V. Plankton i osad czynny Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
"Hydrobiologia V. Plankton i osad czynny"

Mikołajki, 1-5 września 2002 r.

Tematem zajęć była:

1. Nauka identyfikacji organizmów zooplanktonu (skorupiaki planktonowe, wrotki, orzęski) oraz fitoplanktonu (ze szczególnym uwzględnieniem sinic, powodujących uciążliwe zakwity wody);

2. Metodyka pobierania próbek jakościowych i ilościowych, utrwalanie i opracowywanie wyników, sposoby oceny produkcji i biomasy planktonu oraz podstawowe strukturalne i funkcjonalne wskaźniki oceny stanu trofii i stanu czystości wód powierzchniowych;

3. Analiza osadu czynnego – mikroskopowa ilościowa i jakościowa ocena mikrofauny osadu czynnego (pierwotniaki, wrotki i in.) oraz mikrobiologia osadu czynnego oczyszczającego różne rodzaje ścieków. Omówione zostaną sposoby oczyszczania ścieków, procesy biologiczne zachodzące w osadzie czynnym (pętla mikrobiologiczna);

4. Zaznajomiono uczestników kursu z podstawami komputerowego opracowywania wyników (praca w programach Ms Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint i Ms Power Point).

Odbyły się również wykłady poświęcone ogólnym zagadnieniom związanym z przedmiotem warsztatów.

Zajęcia prowadzone były w kilkuosobowych zespołach przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny wiedzy.