Habilitacje z limnologii Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

2008

Zespoły ryb i ich środowisko: zastosowanie sztucznych sieci neuronowych Kohonena
Autor: Andrzej Kruk
Miejsce uzyskania stopnia doktora habilitowanego: Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie ekologii, specjalność: ichtiologia,
Data uzyskania stopnia: 11/03/2008
Miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=91082&lang=pl

Wykorzystanie grzybów do oceny stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych dorzecza Supraśli

Autor: Bożena Kiziewicz
Miejsce uzyskania stopnia doktora habilitowanego: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Biologii,
Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: mikologia,
Data uzyskania stopnia: 21/02/2008
Miejsce pracy: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii; Zakład Biologii Ogólnej, ul Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

2002

Studies on Oligochaeta taxocens in streams, interstitial and cave waters of southern Poland with remarks on Aphanoneura and Polycheta distribution
Autor: Elżbieta Dumnicka
Otrzymany tytuł: doktor habilitowany nauk biologicznych, zoologii i hydrobiologii
Data uzyskania stopnia: 2002
Miejsce uzyskania stopnia doktora habilitowanego: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN, Kraków
Miejsce pracy autora: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, PAN Kraków, Sławkowska 17, 31-016 Kraków, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Fosfor i jego biologicznie dostępne frakcje w osadach jezior o różnej trofi
Autor: Andrzej Kentzer
Uzyskany tytuł: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Dziedzina: biologia
Specjalność: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet M. Kopernika , Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Miejsce uzyskania stopnia dr habilitowanego: Uniwersytet M. Kopernika , Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

O zależnościach między biomasą fitoplanktonu a koncentracją pierwiastków biogennych w jeziorach
Autor: Lech Kufel
Uzyskany tytuł: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Dziedzina: biologia
Specjalność: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce uzyskania stopnia dr habilitowanego: Instytut Ekologii PAN

Development of populations of Dreissena polymorpha (Pall.) in lakes
Autor: Krzysztof Lewandowski
Dziedzina: Nauki biologiczne
Dyscyplina: Biologia
Specjalność: Hydrobiologia (malakologia)
Data uzyskania stopnia: 2002
Miejsce uzyskania stopnia doktora habilitowanego: Instytut Ekologii PAN
Miejsce pracy autora: Akademia Podlaska, Siedlce.

Enzymatyczna regeneracja ortofosforanów ze związków organicznych w wodach jezior
Autor: Waldemar Siuda
Uzyskany tytuł: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Dziedzina: biologia
Specjalność: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2002
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Miejsce uzyskania stopnia dr habilitowanego: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

2001

Struktura i ewolucja regionu regulacyjnego mitochondrialnego genomu ryb siejowatych, Coregoninae (Salmonidae, Salmoniformes, Teleostei)
Autor: Paweł Brzuzan
Uzyskany tytuł: doktor habilitowany nauk rolniczych
Dziedzina: NAUKI ROLNICZE
Dyscyplina: Rybactwo
Specjalność: genetyka ryb
Data uzyskania stopnia: 26/11/2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nazwa instytucji nadającej stopień: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

Zmiany biologiczne i fizyko-chemiczne cech jakości wody rzecznej pod wpływem jej piętrzenia we wstępnych nizinnych zbiornikach zaporowych
Autor: Ryszard Gołdyn
Uzyskany tytuł: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Dziedzina: biologia
Specjalność: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
Nazwa instytucji nadającej stopień: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Fitoplankton humusowego jeziora Smolak na tle zmian warunków fizyczno-chemicznych wywołanych wapnowaniem i nawożeniem
Autor: Andrzej Hutorowicz
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Instytut Rybactwa Śródlądowego im Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Instytucja, gdzie wykonano pracę:
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Funkcjonowanie biogeochemiczne torfowisk zmodyfikowanych hydrologicznie i ich rola w eutrofizacji wód
Autor: Marek Kruk
Uzyskany tytuł: doktor habilitowany nauk biologicznych
Dziedzina: NAUKI BIOLOGICZNE
Dyscyplina: Biologia
Specjalność: ekologia
Data uzyskania stopnia: 26/11/2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nazwa instytucji nadającej stopień: Instytut Ekologii PAN

Studium różnorodności okrzemek ekosystemów wodnych Polski niżowej
Autor: Barbara Rakowska
Uzyskany tytuł: doktor habilitowany nauk biologicznych
Dziedzina: NAUKI BIOLOGICZNE
Dyscyplina: Biologia
Specjalność: algologia
Data uzyskania stopnia: 26/11/2001
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki
Nazwa instytucji nadającej stopień: Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Modele wpływu niektórych czynników na występowanie i produkcję pierwotną fitoplanktonu
Autor: Wojciech Szeligiewicz
Uzyskany tytuł: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Dziedzina:  biologia
Specjalność: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2001
Miejsce pracy autora: Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny
Miejsce uzyskania stopnia dr habilitowanego: Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny

Indukowane przez drapieżniki reakcje obronne orzęsków
Autor: Krzysztof Wiąckowski
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Zakład hydrobiologii UJ, Gronostajowa 3, 30-387 Kraków Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Jagiellońskim w Krakowie

2000

Znaczenie struktury i dynamiki zespołów narybkowych dla kontrolowania symptomów eutrofizacji w nizinnym zbiorniku zaporowym.
Autor: Piotr Frankiewicz
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa : hydrobiologia
Rok uzyskania stopnia: 2000
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki Katedra Ekologii Stosowanej
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki Katedra Ekologii Stosowanej

1999

Koszty behawioralnej obrony przed drapieżnictwem - model dobowych migracji pionowych zwierząt planktonowych
Autor: Piotr Dawidowicz
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii

Rozmieszczenie i biomasa kryli Euphausia superba w warunkach lodowych i odkrytej wody Morza Rossa
Autor: Janusz Kalinowski
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Instituto Di Ricerche Sulla Pesca Martima, Ankona, Włochy
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Morski Instytut Rybacki

Wpływ żelaza i wybranych związków organicznych na fitoplankton Bałtyku.
Autor: Alicja Kosakowska
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: oceanologia
Miejsce pracy autora: Instytut Oceanologii PAN, Sopot
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Rozpraszanie światła przez fitoplankton
Autor: Tadeusz Król
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: oceanologia
Miejsce pracy autora: Instytut Oceanologii PAN, Sopot
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Zmienność morfologiczna, systematyka i specjacja grypy Ceratoscopelus townsendi - C. Warmingii (Osteichthyes: Myctophidae) w świetle badań morfologii i mikrostruktury otolitów
Autor: Tomasz Bernard Linkowski
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: biologia; ichtiologia
Miejsce pracy autora: Morski Instytut Rybacki
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Indukowane przez drapieżcę mechanizmy obronne wioślarek planktonowych.
Autor: Joanna Elżbieta Pijanowska
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii; Instytut Zoologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 
Wpływ czynników genetycznych i pokarmowych na odpowiedź immunologiczną karpi
Autor: Andrzej Pilarczyk
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności

Wpływ czynników antropogenicznych na rzeczny odpływ roztworów i zawiesin na międzyrzeczu Wisły i Bugu
Autor: Andrzej Świeca
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk o Ziemi
Specjalność naukowa: geografia fizyczna
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Instytut Nauk o Ziemi
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Rozważania nad istotą masy organizmu ryby na tle przykładowych modeli pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.)
Autor: Wawrzyniec Antoni Wawrzyniak
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Szczeciński
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności

1998

Intensywność i efektywność odżywiania się wybranych gatunków ryb
Autor: Witold Białokoz
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

Wpływ amura białego (Ctenopharyngodon idella Valenciennes 1844) na środowisko wybranych jezior.
Autor: Tadeusz Krzywosz
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

Charakterystyka chemiczna toni wodnej Zalewu Szczecińskiego (Zalewu Wielkiego) jako siedliska ichtiofauny
Autor: Gorzysław Poleszczuk
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin

Taksonomiczne konsekwencje zróżnicowania morfologiczno-genetycznego u Euglena agilis Carter (Euglenophyta): Gatunki czy klony u Euglena?.
Autor: Bożena Zakryś
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: algologia
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Warszawski
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Warszawa

1997

Substancje humusowe i ich rola w funkcjonowaniu ekosystemów słodkowodnych.
Autor: Andrzej Stefan Górniak
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Miejsce pracy autora: Uniwersytetu w Białymstoku - Instytut Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Toruń

Wpływ wybranych czynników na szybkość dojrzewania solonych śledzi.
Autor: Małgorzata Anna Jasińska
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin

Zooplankton wód rejonu Półwyspu Antarktycznego.
Autor: Wojciech Kittel
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Łódź

Znaczenie bezkręgowców jako konsumentów zielenic nitkowatych i moczarki w litoralu jeziornym.
Autor: Ryszard Kornijów
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Lublinie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Poznań

1996

Wybrane aspekty żywienia karpi (Cyprinus carpio L.) w sadzowym chowie w wodzie pochłodniczej.
Autor: Jarosław Filipiak
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie - Zakład Akwakultury
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin

Limnologiczna charakterystyka nizinnego zbiornika zaporowego na Pilicy w latach 1981-1993.
Autor: Wanda Galicka
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Łódzki
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Łódź

Migracje pionowe kryla Euphausia superba Dana.
Autor: Małgorzata Godlewska
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Miejsce pracy autora: Instytut Ekologii PAN Łomianki
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny

Wpływ sposobów wytwarzania i poziomów intensyfikacji produkcji karpia na stopień zanieczyszczenia wód poprodukcyjnych.
Autor:  Maria Jezierska-Madziar
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo śródlądowe
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Wydział Zootechniczny, Poznań

Wieloletnie zmiany środowiska wodnego w trzech zbiornikach zaporowych na Śląsku (Polska południowa) od początku ich istnienia - przyczyny i skutki.
Autor: Henryk Kasza
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia
Miejsce pracy autora: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN w Krakowie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Łódź

Warunki troficzne glonów torfowiskowych na obszarze Dolnego Śląska.
Autor: Jan Matuła
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia glonów
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków

Cykl rozwojowy Caligus elongatus von Nordmann, 1832 (Crustacea, Copepoda, Siphonostomatoida).
Autor: Wojciech Piasecki
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Akademia Rolnicza w Szczecinie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Akademia Rolnicza, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin

Ekologiczne studium makrofauny dna mulistego Zalewu Szczecińskiego (1982-1992).
Autor: Norbert Wolnomiejski
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Miejsce pracy autora: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Toruń

Prawidłowości zróżnicowania parametrów populacyjnych w obszarze i czasie występowania gatunku.
Autor: Ricardas Volskis
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk rolniczych
Specjalność naukowa: rybactwo
Miejsce pracy autora: Instytut Ekologii w Wilnie
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

Rola resuspensji osadów dennych w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych.
Autor: Ryszard Wiśniewski
Otrzymany tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: hydrobiologia
Miejsce pracy autora: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Instytut Biologii
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Toruń

1995

Bakterie heterotroficzne w procesach transformacji materii organicznej w jeziorach estuariowych
Autor: Zbigniew Mudryk
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: mikrobiologia
Miejsce pracy autora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Toruń

Krążenie azotu i fosforu w jeziorach z sadzową hodowlą pstrągów.
Autor: Jan Trojanowski
Otrzymany tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność naukowa: ekologia i hydrobiologia
Miejsce pracy autora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Instytucja, gdzie wykonano pracę: Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny