II Warsztaty Sekcji Makrofitowej PTH Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
27.02.2016.
II Warsztaty Sekcji Makrofitowej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
Mszaki wodne w ocenie rzek
Sudety, 15-16 września 2016

Warsztaty będą składać się z części terenowej i taksonomicznej. Część terenowa obejmuje zapoznanie się z mikrosiedliskami, w których mszaki wodne występują, pobór próbek do identyfikacji oraz szacowanie pokrycia, w różnych typach geologicznych potoków (krzemianowe i węglanowe). Część taksonomiczna obejmuje naukę identyfikacji 40 najważniejszych gatunków mchów i wątrobowców wodnych oraz samodzieln? identyfikację, pod okiem
eksperta, próbek zebranych w terenie oraz przywiezionych przez uczestników. Ponadto przedstawione będzie bioindykacyjne znaczenie mszaków wodnych w ocenie stanu troficznego wód, zakwaszenia oraz ska?enia metalami ciężkimi.
Czytaj całość
 
XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
26.02.2016.

Komunikat II - XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Rzeki polihumusowe, Lasy Janowskie, 19-21. 05. 2016.

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego bardzo dziękujemy za nadesłane wstępne deklaracje uczestnictwa w warsztatach. Aktualnie zgłosiło się ponad 60 osób. Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w warsztatach, w podanym w niniejszym komunikacie terminie.

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie nr I, tegoroczne warsztaty poświęcone będą rzekom polihumusowym. Główny nacisk zostanie położony na część praktyczną (poznawanie cieków, pobieranie prób, warsztaty oznaczania Trichoptera, poznawanie regionu), dlatego też poza kilkoma referatami plenarnymi dotyczącymi ściśle tematu Warsztatów, nie przewidujemy innych referatów/komunikatów ustnych. W ich miejsce proponujemy plakaty naukowe, których streszczenia ukażą się w książce streszczeń warsztatowych. Istnieje możliwość prezentacji plakatów w formie on-line na stronie CIBIN, szczegóły dostępne w karcie zgłoszenia. KARTA ZGŁOSZENIA

Szczegółowy program warsztatów zostanie podany w komunikacie III (początek maja).

Czytaj całość
 
Seminarium Oddziału PTH w Krakowie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
22.02.2016.
Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na Sesję Naukową "Tajemniczy świat glonów", która odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33 w Krakowie.

W czasie Sesji Pani prof. dr hab. Barbara Kawecka zostanie uhonorowana  Medalem im. Lityńskiego. Szczegółowy Program Sesji jest podany w załączniku.

Z poważaniem

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN
Sekretarz Krakowskiego Oddzia?u PTH