Seminarium dr Ewy Jabłońskiej i in. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
13.04.2013.

Polskie  Towarzystwo Hydrobiologiczne  zaprasza na seminarium pt.

“Prace utrzymaniowe – czy degradacja rzek w majestacie prawa?”

Referaty wygłoszą  dr Ewa Jabłońska (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska)  oraz dr Przemysław Nawrocki (WWF Polska).

Seminarium odbędzie się 17 kwietnia 2013 roku o godz. 17.00 w budynku Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, Warszawa, sala 2A.

W trakcie spotkania przedyskutowany będzie również projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne, ustawy O ochronie przyrody, ustawy O udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (projekt 2012-12-18) i przedstawione do dyskusji będzie stanowisko naszego Towarzystwa w tej kwestii.

Serdecznie zapraszam

Iwona Jasser

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologiczneg

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Opinia Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Stanowisko Klubu Przyrodników i Fundacji WWF Polska

Streszczenie wystąpienia