EcoSummit 2012 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
29.11.2012.

Szanowni Panstwo
Ponizej jest notatka dotyczaca EcoSummit 2012 i deklaracji, ktora tam powstala a w zalaczniku sama deklaracja.
Iwona Jasser

 W dniach 30 września - 5 października w Columbus (Ohio, USA) odbył się 4 Międzynarodowy Szczyt EcoSummit 2012 - Ecological Sustainability - Restoring the Planet's Ecosystem Services. Szczyt zgromadził 1620 delegatów z 76 krajów, którzy dyskutowali globalne wyzwania w obliczu zagrożonej równowagi procesów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz międzynarodowe działania na rzecz ich stabilizacji. Poruszano takie tematy jak: rehabilitacja systemów ekologicznych, inżynieria ekologiczna, wpływ procesów globalnych na bezpieczeństwo produkcji żywności, zrównoważona ekonomia, ocena wartości usług ekosystemów w klasycznej ekonomii, i rola biznesu w kształtowaniu procesów globalnych.

Polskę reprezentował profesor Maciej Zalewski, Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii UNESCO w Łodzi i Kierownik Katedry Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

 Najważniejszym rezultatem Szczytu EcoSummit było sformułowanie Columbus Declaration: Harmonization of Societal Needs with the EcoSphere in the Anthropocene Era (Harmonizacja Potrzeb Społecznych z Ekosferą w Dobie Antropocenu), której głównym architektem był prof. Zalewski, co podkreślił podczas sesji zamykającej konferencję jej główny organizator prof. William Mitsch. Naukowe podstawy deklaracji stanowi koncepcja ekohydrologii, sformułowana przez prof. Zalewskiego i rozwijana przez jego zespół w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO (UNESCO-IHP) i znajdująca odzwierciedlanie w najnowszych programach komisji europejskiej dotyczących wody i środowiska. Deklaracja określa światowe wyzwania globalnego rozwoju w obliczu niespotykanej dotychczas w historii cywilizacji presji człowieka na procesy ekologiczne. Proponuje również 4 stopniową strategię dla harmonizacji dalszego rozwoju z globalną pojemnością środowiska, zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne człowieka.

 Deklaracja została podpisana 5 października 2012 w Columbus Ohio, USA przez członków Komitetu Naukowego EcoSummit. Zostanie nie tylko opublikowana na łamach najbardziej prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych. Komitet Naukowy i uczestnicy Szczytu przedstawią ją na forum Komisji Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

http://www.ecosummit2012.org/index.htm

notatkę sporządziła Iwona Wagner i Joanna Mankiewicz-Boczek