Międzynarodowe Sympozjum Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
26.11.2011.

„Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research”

Poznań, 27-31 sierpnia 2012 r.

Zapraszamy na Sympozjum poświęcone roślinom wodnym, które będzie kolejnym, cyklicznym spotkaniem naukowym (organizowanym co 3 lata) łączącym dwa wydarzenia: 13. Międzynarodowe Sympozjum EWRS (European Weed Research Society) i 2. Międzynarodowe Warsztaty Grupy Roboczej ds. Makrofitów SIL (International Society on Limnology). Wśród organizatorów jest także Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, którego członkowie mogą skorzystać z obniżonej opłaty konferencyjnej.
Sympozjum ma na celu konfrontację najnowszych wyników badań dotyczących roślin wodnych, zarówno typowych hydrofitów, jak i strefy przybrzeżnej. Tematyka konferencji bezpośrednio obejmuje zagadnienia z zakresu taksonomii, fizjologii i ekologii gatunków a także uwzględnia najbardziej aktualne problemy ochrony środowiska i przyrody w naszym kraju oraz Unii Europejskiej związane z Ramową Dyrektywą Wodną (wykorzystującą m.in. rośliny wodne w bioindykacji) i Dyrektywą Siedliskową (według której roślinność wskazuje różne typy siedlisk wodnych). Ponadto podczas konferencji poruszane będą problemy zjawisk hydrologicznych związanych z roślinnością, hydrofitowych oczyszczalni ścieków, ochrony krajobrazu i inne zagadnienia ochrony środowiska i ekologii wód. W ramach programu Sympozjum realizowane będą cztery sesje szkoleniowe prowadzone przez międzynarodowe grono ekspertów.
W Sympozjum uczestniczyć będzie grupa wybitnych międzynarodowych specjalistów (potwierdzony udział członków komitetu naukowego konferencji) a wśród uczestników spodziewani są pracownicy naukowi a także służb ochrony środowiska (WIOŚ, RDOŚ, parków narodowych i krajobrazowych oraz administracji). Organizatorzy liczą także na szeroki udział studentów i doktorantów, dla których przewidywana jest obniżona opłata uczestnictwa.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Sympozjum: www.aquaticplants2012.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
 
Seminarium Oddziału w Warszawie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
17.11.2011.
Zarząd Oddziału w Warszawie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego zaprasza na seminarium Oddziału, w czasie którego dr Ana Stanković, członek grupy filogenetyki i ekologii molekularnej oraz grupy archeologicznej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii UW, wygłosi referat pt.

„Restytucja wybranych gatunków ryb w Polsce - monitoring genetyczny i aspekty prawne”.


Seminarium odbędzie się 24 listopada 2011 roku (czwartek), o godz. 17.00  w sali 102B, w budynku Wydziału Biologii UW  (ul. Miecznikowa 1, Warszawa).

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału PTH w Warszawie


Straszczenie:

Genetyka ochronna to połączenie ekologii, genetyki populacyjnej i systematyki. Za pomocą badań genetycznych określa się zróżnicowanie genetyczne danej populacji i procesy w niej zachodzące. Odbudowa populacji zagrożonych gatunków powinna być poprzedzona staranną analizą genetyczną, w celu wybrania najbardziej zbliżonego genetycznie do rodzimej populacji stada założycielskiego. W przypadku gatunków wymarłych na danym obszarze niezbędne jest w pierwszej kolejności genetyczne scharakteryzowanie wymarłej populacji i identyfikacja najbliższej do niej populacji współczesnej. Wybrana pula osobników powinna być możliwie zróżnicowana genetycznie, by uniknąć negatywnych efektów chowu wsobnego. Takie działania dają największą szansę na powodzenie programu restytucji gatunku. Analizy genetyczne w badaniach populacyjnych i restytucyjnych, prowadzone są na świecie standardowo z wykorzystaniem hiperzmiennych markerów. Należą do nich loci mikrosatelitarne jądrowego DNA oraz region kontrolny mitochondrialnego DNA. Obecnie w Polsce realizowana jest restytucja kilku gatunków ryb (m.in. łosoś, certa, jesiotr). Niektóre z nich prowadzone są z zachowaniem ścisłego monitoringu genetycznego. Powstałe w ostatnich latach regulacje prawne, wspierają wzrost implementacji genetyki konserwatorskiej w kraju.
 
XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
03.11.2011.

 2 Komunikat

 

Szanowni Państwo,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Komitetu Organizacyjny i Honorowy ma zaszczyt zaprosić Państwa na XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Odbędzie się on w dniach 19-22 września 2012 w Krakowie.
Zapraszamy na stronę internetową XXII Zjazdu .


Komunikat dotyczący m.in. opłat, abstraktów, terminów ich przysłania pojawi się na stronie internetowej Zjazdu w styczniu 2012 roku.

Prosimy równocześnie o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym.
Bardzo serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitety Organizacyjnego XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich
Joanna Galas
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Fauna Słodkowodna Polski Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
03.11.2011.

Ukazał się kolejny tom z cyklu Fauna Słodkowodna Polski - Tom 34A. Niewiadomska K. „Przywry Trematoda. Część ogólna; część systematyczna – Aspidogastrea, Digenea: Strigeida” , s. 388, cena 36 zł + VAT

Zamówienia prosimy kierować do Działu Sprzedaży Wydawnictwa UŁ listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

tel.: (042) 66 55 863, faks (042) 66 55 862

e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/