Komunikat w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2010 roku Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
10.11.2009.
Koleżanki i Koledzy,

Po ponad pięciu latach utrzymywania rocznej składki członkowskiej na stałym poziomie 35 zł, Prezydium Zarządu Głównego PTH podjęło w październiku decyzję o jej podniesieniu do kwoty 40 złotych rocznie (emeryci, renciści, studenci i uczniowie – 20 zł).

Decyzja w tej sprawie była koniecznością. Jak bowiem wszyscy wiemy, realizacja zadań statutowych Towarzystwa wymaga funduszy, których głównym źródłem powinny być składki członkowskie. Powinny, lecz nie są, o czym też wiemy. Można obecnie przyjąć, że regularnie opłaca składkę członkowską zaledwie co drugi członek PTH. Jeżeli w tej, całkowicie zależnej od nas samych sprawie nie nastąpi radykalna poprawa, kolejne podwyżki składki członkowskiej mogą się stać podstawowym warunkiem utrzymania statutowej aktywności Towarzystwa.

Składka już opłacona w poprzedniej wysokości za rok 2010 nie podlega podwyższeniu.

Skarbnik
dr hab. Jacek Wolnicki