Jubileusz Pani Prof. Anny Stańczykowskiej-Piotrowskiej w Siedlcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
21.10.2009.

Adres, jaki otrzymała

od Zarządu i Członków Sekcji Bentologicznej PTH w czasie uroczyscie obchodzonego

Jubileuszu pięćdziesięciolecia Jej pracy nad racicznicą zmienną,

który odbył się w ramach XI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

w dniu 15 października 2009 roku.

 
VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
16.10.2009.
Katedra Technologii Wody i Ścieków Politechniki Gdańskiej i Zakład Biologii i Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają do uczestnictwa w

VI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej

“Mikroorganizmy w środowisku – od ekologii do technologii”

która odbędzie się w dniach 06-10 czerwca 2010 roku w Gdańsku i Gdyni.
 
Uchwały XXI Zjazdu Hydrobiologów Polskich Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
02.10.2009.

Szanowni Państwo

Na XXI Zjeździe Hydrobiologów Polskich odbywającym się w dniach 9-11 września 2009 roku w Lublinie Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne oraz pozostali uczestnicy Zjazdu podjęli dwie uchwały. W pierwszej, skierowanej do Premiera RP Donalda Tuska wyraziliśmy zaniepokojenie tempem i sposobem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. W drugiej, skierowanej do Ministra Środowiska Macieja Nowickiego wezwaliśmy do zrewidowania podejścia do ochrony i zarządzania rzekami i siedliskami brzegowymi, które są obecnie narażone na niszczenie poprzez zabudowę poprzeczną zbyt intensywną i często wykonywaną niezgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Uchwały zostały wysłane do adresatów, a także do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej oraz przekazane mediom.

Tekst Uchwał dostępny jest na Stronie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Zapraszamy o zapoznanie się z tymi tekstami oraz rozpowszechnianie ich wśród zainteresowanych tą problematyką.

Dr Iwona Jasser
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

 

Odpowiedź Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej