AMBER www.amber.international (Adaptive Management of Barriers in European Rivers - Adaptacyjne Zarządzanie Barierami w Europejskich Rzekach) to projekt badawczy o budżecie 6,2 mln euro, finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. Projekt AMBER ma na celu zastosowanie zarządzania adaptacyjnego do eksploatacji zapór i barier w rzekach europejskich w celu uzyskania bardziej wydajnego przywracania ciągłości rzek i minimalizacji skutków fragmentacji rzek.

Zapisz się na webinarium

Cele projektu AMBER:

  1. Opracowanie ogólnoeuropejskiego atlasu barier dla migracji ryb i innych organizmów wodnych.
  2. Opracowanie najnowocześniejszych metod monitorowania przepustowości barier i zarządzania barierami w celu zmniejszenia skutków ekologicznych (planowanie, łagodzenie, usuwanie).
  3. Opracowanie kompleksowych wytycznych w zakresie zarządzania adaptacyjnego barierami i podejmowania decyzji dla organizacji pozarządowych, organów zarządzających i przemysłu, obejmujące: wpływ na środowisko, analizę kosztów i korzyści, czynniki socjologiczne i ekonomiczne oraz modelowanie ekologiczne / ekonomiczne.

Konsorcjum projektowe składa się z 20 instytucji. Należą do nich duże przedsiębiorstwa hydroenergetyczne, instytucje administrujące rzekami, organizacje pozarządowe, uniwersytety i Europejskie Wspólne Centrum Badawcze. Instytucje te są rozmieszczone w całej Europie, w tym: w Polsce, we Włoszech, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Danii i Szwecji.