I - 3-4 czerwca 1948,   Wrocław,  Zjazd Limnologów Polskich

Na I Zjeździe Limnologów Polskich we Wrocławiu (1948) rozważano powołanie PT Limnologicznego. W sierpniu 1950 Prezydium Rady Narodowej Warszawy: "...na zasadzie podania z 1948 roku w przedmiocie zarejestrowania, mając na uwadze, ze na terenie Warszawy istnieją juz organizacje realizujące cele statutowe wymienionego Towarzystwa, założenia statutowe nie odpowiadają względom pożytku społecznego - pozostawić bez uwzględnienia" (tekst oryginalny).

II - styczeń 1953 Giżycko

III - 2-4 kwietnia 1955,   Wrocław

Na III Zjeździe we Wrocławiu (1955) podjęto rezolucję o powołaniu PT Limnologicznego. 

IV - 24-27 września 1958, Kraków - powołanie PTH, kwiecień 1960

Na IV Zjeździe w Krakowie (1959) uchwala o powołaniu PTH. 26 maja 1959 Komitet Hydrobiologii PAN zorganizował zebranie organizacyjne PTH. Wybrano władze i projekt statutu. W marcu 1960 Prezydium Rady Narodowej w Warszawie wpisało do rejestru stowarzyszeń PTH.

V - 14-17 września 1961, Gdańsk

VI - 7-11 września 1964, Olsztyn

VII - 20-23 września 1967, Świnoujście

VIII - 16-20 września 1970, Białystok

IX - 3-8 września 1973, Poznań

X - 6-11 września 1976, Toruń

XI - 5-8 września 1979, Łódź

XII - 20-23 września 1983, Lublin

XIII - 16-19 września 1986, Szczecin

XIV - 18-22 września 1989, Olsztyn

XV - 7-10 września 1992, Gdańsk

XVI - 5-8 września 1994, Wrocław

XVII - 8-11 września 1997, Poznań

XVIII - 4-8 września 2000, Białystok

XIX - 9-12 września 2003, Warszawa

XX - 5-8 września 2006, Toruń

XXI - 9-12 września 2009, Lublin

XXII 19-22 września 2012, Kraków

XXIII 8-12 września 2015, Koszalin

XXIV 4-7 września 2018, Wrocław


przygotował prof.  Krzysztof Lewandowski