Jubileuszowy XXV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się w dniach 7-9 września 2022 w Łodzi.

W dniu 6 września 2022 r. w godzinach popołudniowych odbędzie się spotkanie Zarządu Głównego PTH i komitetu organizacyjnego.

Organizatorem Zjazdu jest Oddział PTH w Łodzi (Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców i Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Zarząd
Główny PTH.

Hasłem przewodnim Zjazdu będzie: „Hydrobiologia w epoce Antropocenu”.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Zjazdu: https://zjazdhydrobiologow.wixsite.com/2022

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie tej wiadomości w Oddziałach oraz wśród związanych z hydrobiologią badaczy na Państwa Wydziałach.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu komitetu organizacyjnego,
Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTH
Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ

Adres do korespondencji:
Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ
Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Banacha 1/2, 90-237 Łódź
tel. 42 635 43 30