Z przyjemnością informujemy, że kolejny XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 4-7.IX.2018 r. W dniu 4.IX.2018 r. w godzinach popołudniowych odbędzie sięspotkanie robocze Zarządu Głównego PTH i komitetu organizacyjnego. Już teraz prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na przyjazd do stolicy Dolnego Śląska i wzięcie udziały w Zjeździe. Hasłem przewodnim Zjazdu będzie:
„Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”
Adres do korespondencji:

POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE Oddział we Wrocławiu
Zakład Hydrobiologii i Akwakultury,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 38 C, 51-630 Wrocław
http://pth2018.upwr.edu.pl/

Wrocław, 2017.10.06
                                 
Komunikat II

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się w dniach od 5 do 7 września 2018 roku we Wrocławiu. Miejscem obrad będzie kampus Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 38c.

Organizatorem Zjazdu jest Oddział PTH we Wrocławiu, Zakład Hydrobiologii i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zarząd Główny PTH.

Zjazdy Hydrobiologów Polskich mają 70-letnią tradycję. Pierwszy odbył się w 1948 roku we Wrocławiu, natomiast ostatni w roku 2015 zorganizowało środowisko koszalińskich hydrobiologów. Prawie ćwierć wieku temu w 1994 roku, Wrocław był organizatorem XVI Zjazdu Hydrobiologów Polskich.

XXIV Zjazd będzie kontynuował tradycje poprzednich spotkań. Wykład plenarny inauguracyjny i wykłady plenarne każdego dnia będą wprowadzały w szeroko pojęte zagadnienia poruszane w czasie Zjazdu, a poszczególne sesje będą rozpoczynały się otwierającym półgodzinnym referatem.
Wykład inauguracyjny:

I. Prof. dr hab. Maciej Zalewski, Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki:

"Nowa strategia ochrony i gospodarowania wodami w kontekście globalnych zmian klimatu".
Referaty plenarne:

II. Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Department of Marine Ecology Institute of Oceanology PAN:

„Zmiana klimatu na Bałtyku i w Oceanie - konsekwencje dla ekosystemów”.

III. Prof. dr hab. Andrzej Górniak, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku:

„Zasoby węgla organicznego wód słodkich a globalne zmiany klimatyczne”.

Z inicjatywy Uczestników Zjazdu mogą odbyć się dodatkowe sesje lub panele. W programie tradycyjnie znajdzie się konkurs im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat młodego naukowca.

W trakcie Zjazdu planujemy zaprezentowanie niewątpliwej atrakcji Wrocławia, jaką jest Afrykarium i Wrocławski Ogród Zoologiczny. Po zakończeniu obrad zapraszamy na sesję terenową do Doliny Baryczy.


Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu komitetu organizacyjnego

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTH

Dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw. UPWrKomunikat I