Prof. dr hab. Leszek Kazimierz Pawłowski (1902-1980). Urodził się w Łodzi w rodzinie inteligenckiej. W 1932 roku pod kierunkiem prof. Konstantego Janickiego uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim doktorat z filozofii. W tej samej uczelni w 1939 roku złożył pracę habilitacyjną, ale z powodu wojny przewód habilitacyjny został zakończony w roku 1947. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1957. Był współorganizatorem Uniwersytetu Łódzkiego. Już 23 marca 1945 roku, jeszcze przed oficjalnym powstaniem Uniwersytetu Łódzkiego, rozpoczął wykłady z zoologii, które prowadził do przejścia na emeryturę w 1972 roku. Wykładał również zoogeografię, hydrobiologię i ekologię. Okresowo, jako wykładowca, współpracował z Państwową Wyższą Szkolą Pedagogiczną w Łodzi i Wyższą Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Utworzył Katedrą Zoologii Ogólnej i Ekologii Zwierząt, w latach 1948-1951 był Dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UŁ. Wykształcił licznych magistrantów, wypromował 13 doktorów, dla wielu z nich był to początek dalszej kariery akademickiej. Jest twórcą łódzkiej szkoły hydrobiologicznej, gdyż jego aktywność w szkoleniu specjalistów w zakresie ważnych dla środowiska wodnego grup zwierzęcych przyczyniła się do stworzenia w Łodzi liczącego się w kraju ośrodka hydrobiologicznego. Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Pawłowskiego były głównie pijawki i wrotki. Wśród licznych prac dotyczących Hirudinea opublikował dwie monografie w seriach: “Fauna Słodkowodna Polski” i “Katalog Fauny Polski”, dzięki którym wzrosło zainteresowanie tymi zwierzętami w kraju, co zaowocowało licznymi nowymi opracowaniami. Był znakomitym znawcą taksonomii i systematyki wrotków. Badaniami tych zwierząt, głównie w rzece Grabi, zajmował się w latach 1934-1980. Opracował pierwszą w świecie monografie fauny wrotków w całej rzece.  Dzięki profesorowi Pawłowskiemu opublikowany został pierwszy polski podręcznik hydrobiologii: “Hydrobiologia ogólna” - Alfreda Lityńskiego; wykorzystując notatki i brudnopisy tragicznie zamarłego autora, dodając brakujące rozdziały i ilustracje przygotował maszynopis do druku.

Prof. dr hab. Leszek Kazimierz Pawłowski był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, a w roku 1977 nadało mu, jako jednemu z pierwszych, godność Członka Honorowego.