Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country
(John Fitzgerald Kennedy)


Przedstawiamy sylwetki osób, bez których nie istniałoby Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne i polska hydrobiologia.

Zasłużeni dla hydrobiologii i PTH  (oczywiście nie wszyscy, cdn.):

Profesor Gabriel Brzęk
Profesor Marian Gieysztor
Profesor Zbigniew Maciej Gliwicz
Profesor Anna Hillbricht-Ilkowska
Profesor Zdzisław Kajak
Profesor Józef Mikulski
Profesor Leszek Kazimierz Pawłowski
Profesor Ewa Pieczyńska
Profesor Stanisław Radwan
Profesor Anna Stańczykowska
Profesor Jan Marian Włodek