Ciała kolegialne Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego wybrane na Walnym Zgromadzeniu PTH we wrześniu 2022 r.

Członkowie Zarządu Głównego:
Prezes: Iwona Jasser
Wiceprezes: Robert Czerniawski
Sekretarz: Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
Skarbnik: Jacek Wolnicki
Adrianna Wojtal-Frankiewicz
Wojciech Dobicki
Tomasz Mieczan
Piotr Zieliński
Justyna Kobos

Główna Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Lewicka-Rataj
Robert Gwiazda
Ryszard Polechoński
Piotr Klimaszyk
Jacek Rechulicz

Sąd Koleżeński:
Barbara Pawlik-Skowrońska
Ryszard Gołdyn
Magdalena Grabowska

Członkowie Komisji Nagród:

Jacek Wolnicki
Justyna Sikorska
Ewa Szarek-Gwiazda
Barbara Kawecka
Józef Wiktor
Bogusław Zdanowski

Kapituła Medalu im. Prof. Alfreda Lityńskiego:
Przewodnicząca Kapituły: dr hab. Iwona Jasser
Sekretarz: prof. dr hab. Ryszard Gołdyn
Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
Prof. dr hab. Jolant Ejsmont-Karabin
Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn
Prof. dr hab. Barbara Kawecka
Dr Andrzej Kownacki
Prof. dr hab. Marcin Pliński