UCHWAŁY Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Uchwała z września 2018 roku w sprawie gospodarowania rzekami.

Uchwała nr 2 z września 2009 roku wzywającą do podjęcia działań ograniczających budowę małych elektrowni  wodnych i innych barier poprzecznych na rzekach oraz do ochrony rzek i dolin rzecznych.

Uchwała nr 1 z września 2009 roku w sprawie stanu wdrażania niektórych zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW)