Stacja Badawcza w Mikołajkach - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN http://mikolajki.nencki.gov.pl/
Naukowa Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN, od ponad 60 lat, umożliwia badania naukowcom różnych specjalności, nie tylko hydrobiologom, z krajowych i zagranicznych instytucji naukowych przez oferowanie pobytu w całorocznych pokojach gościnnych oraz dostęp do laboratoriów oraz ich wyposażenia.
Stacja pełni także funkcje edukacyjne dla studentów/doktorantów w zakresie szeroko rozumianej nowoczesnej biologii doświadczalnej. Dodatkowo Stacja podejmuje działania popularyzujące naukę, ukazujące piękno natury przeznaczone w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Stacja jest zlokalizowana nad Jeziorem Mikołajskim w centrum pięknej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Stacja Hydrobiologiczna w Pilchach:
Stacja mieści się na skraju niewielkiej wsi mazurskiej Pilchy położonej 200 km na północ od Warszawy (ok. 3.5 h jazdy samochodem), na północnym brzegu jeziora Roś.

Centrum Monitoringu i Ochrony Wód:
Położona jest w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, we wsi Borucino nad Jeziorem Górnym Raduńskim.

Stacja Limnologiczna UMK w Iławie:

Stacja Limnologiczna w Iławie jest podstawową terenową bazą badawczą i dydaktyczną w zakresie ekologii i ochrony wód. Stacja mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Jezioraka.

Stacja Hydrobiologiczna w Goczałkowicach