Kraków 2012
W konkursie na najlepszy plakat młodego hydrobiologa na XXII Zjeździe Hydrobiologów Polskich w Krakowie wzięło udział 12 prac.

Komisja Nagród PTH przyznała pierwsze miejsce Pani mgr Annie Sikorze z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego za plakat pt. „Wpływ nitkowatych sinic na zdolność konkurencyjną wioślarek różniących się wielkością ciała w różnych warunkach termicznych”.

Komisja przyznała wyróżnienie w konkursie Pani mgr Julii Mier-Jędrzejowicz z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego za plakat pt. „The effect of temperature on the longevity of female and male Daphnia magna”.