Łódź 2023

W konkursie im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat młodego hydrobiologa na XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich w Łodzi wzięło udział 8 prac.

Komisja Nagród PTH przyznała pierwsze miejsce Pani mgr Justynie Korzeniowskiej z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego za plakat pt. „Wpływ rumowiska na procesy samooczyszczania wód”.


Wrocław 2018

Konsultacje telefoniczne i emailowe z wnioskodawcami w sprawie właściwego przygotowania wniosków na działania z GMM/GMO lub wprowadzenia niezbędnych poprawek (4)


Koszalin 2015
W konkursie im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat młodego hydrobiologa na XXIII Zjeździe Hydrobiologów Polskich w Koszalinie wzięło udział 8 prac.

Komisja Nagród PTH przyznała pierwsze miejsce Pani mgr Joannie Tałanda z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego za plakat pt. „Wpływ zanieczyszczenia światłem na behawior i morfologię Eubosmina thersites”.


 Kraków 2012
W konkursie na najlepszy plakat młodego hydrobiologa na XXII Zjeździe Hydrobiologów Polskich w Krakowie wzięło udział 12 prac.

Komisja Nagród PTH przyznała pierwsze miejsce Pani mgr Annie Sikorze z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego za plakat pt. „Wpływ nitkowatych sinic na zdolność konkurencyjną wioślarek różniących się wielkością ciała w różnych warunkach termicznych”.

Komisja przyznała wyróżnienie w konkursie Pani mgr Julii Mier-Jędrzejowicz z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego za plakat pt. „The effect of temperature on the longevity of female and male Daphnia magna”.


Lublin 2009
Nagrodzone plakaty młodych naukowców:
Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Pabis z Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii, Uniwersytetu Łódzkiego prezentujący swoje badania na temat „Zgrupowania wieloszczetów antarktycznego sublitoralu w siedliskach o różnej strukturze przestrzennej (Zatoka Admiralicji, Szetlandy Południowe)”.
Drugie miejsce otrzymał Andrzej Rybak z Zakład Hydrobiologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za plakat pod tytułem „Zróżnicowanie morfometryczne plech słodkowodnej formy Ulva prolifera (O. F. Müller) J. Agardh (Ulvaceae, Chlorophyta)”.
Miejsce trzecie zajęła Aleksandra Skawina z Zakładu Paleobiologii i Ewolucji, Uniwersytetu Warszawskiego za plakat „Zmineralizowane skrzela u późnotriasowych Unionoida mają budowę filibranchialną?”


Toruń 2006
Na konkurs na najlepszy plakat młodego naukowca na XX Zjeździe Hydrobiologów przyznano:
1. Nagroda - Małgorzata Grzesiuk,  Zakład Hydrobiologii UW "Reakcja Daphnia na zasolenie. Porównanie zmian historii życia ze zmianami ekspresji białek szoku cieplnego"
 2. Nagroda mgr Jakub Jagielski, Akademia Rolnicza we Wrocławiu "Smuklen pryskacz Copella arnoldi - czego to ryby niewymysla aby "prysnac"
 3. Nagroda mgr Ilona Zloch, Uniwersytet Gdański "Epifauna poroślowa dalb i pław nawigacyjnych na szlaku wodnym Zatoki Pomorskiej do Zalewu Szczecińskiego (estuarium Odry)"


Warszawa 2003
Na konkurs na najlepszy plakat młodego naukowca na XIX Zjeździe Hydrobiologów Polskich zgłoszono 11 ekspozycji. Pierwsze miejsce zajął bardzo pomysłowy i piękny graficznie plakat Małgorzaty Poniewozik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: „Bioróżnorodność w kropli wody”. Nagrodą jest sfinansowanie udziału w Kongresie Limnologicznym SIL w 2004 r. w Finlandii. Drugie miejsce uzyskał plakat Anity Kaliszewicz z Centrum Badań Ekologicznych PAN pt. „Czy skąposzczety rozmnażające się bezpłciowo zmieniają swoje strategie życiowe pod wpływem drapieżnika?”. Na miejscu trzecim znalazł się plakat Piotra Bernatowicza z Zakładu Hydrobiologii UW zatytułowany „Czy koegzystencja gatunków macierzystych i hybryd wioślarek z kompleksu Daphnia longispina może wynikać ze zróżnicowanych norm reakcji?”.


Białystok, 2000
W konkursie na najlepszy plakat prezentowany przez młodego hydrobiologa na Zjeździe w Białymstoku,  pierwsze miejsce uzyskał plakat mgr. A. Mikulskiego pt:. ”Poród w stresie: jak rodzi Daphnia gdy boi się drapieżcy?”, drugie – plakat mgr E. Rygielskiej pt.: ”Czy czerwony barwnik chroni zwierzęta planktonowe przed promieniowaniem UV?”, trzecie – plakat mgr. S. Cerbina pt.: ”Dobowe zmiany liczebności i struktury wielkości Ceriodaphnia pulchella G. O. Sars w litoralu Jeziora Budzyńskiego”.