Łódź 2023

W konkursie im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat młodego hydrobiologa na XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich w Łodzi wzięło udział 8 prac.

Komisja Nagród PTH przyznała pierwsze miejsce Pani mgr Justynie Korzeniowskiej z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego za plakat pt. „Wpływ rumowiska na procesy samooczyszczania wód”.