edycja 2012

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2012), na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013 r. przyznała:

nagrodę I stopnia
- mgr Mateuszowi Jerzakowi za pracę pt. „Wpływ zakwaszania wody morskiej dwutlenkiem węgla na przeżywalność, aktywność lokomotoryczną i procesy fizjologiczne podwoja wielkiego Saduria entomon (Linnaeus, 1758)”. Pracę wykonano w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Moniki Normant, prof. UG;

nagrodę II stopnia
- mgr Katarzynie Dałek za pracę pt. „Wielopoziomowa analiza współwystępowania blisko spokrewnionych gatunków chruścików należących do rodziny wodosówkowatych (Hydropsychidae, Trichoptera)”. Pracę wykonano w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Galickiej;

nagrodę III stopnia
- mgr Dagmarze Błońskiej za pracę pt. „Wpływ babki łysej, Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) na zachowanie głowacza białopłetwego, Cottus gobio (Linnaeus, 1758)”. Pracę wykonano w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Joanny Grabowskiej, prof. UŁ.