Edycja 2018

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2018), na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Przemysławowi Dynakowi za pracę pt. „Wpływ hypoksji i kairomonów rybich na wybrane parametry fizjologiczne i historii życia Daphnia”, wykonaną w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra Piotra Maszczyka.

nagrodę II stopnia
- mgr Marcie Słomińskiej za pracę pt. „The role of zoobenthic communities in the functioning of Puck Bay coastal biotopes”, wykonaną w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Urszuli Janas.

nagrodę III stopnia
- mgr Julii Tuszer-Kunc za pracę pt. „Wpływ zasolenia i temperatury na aktywność i tempo metabolizmu całkowitego Rangia cuneata (G. B. Sowerby I, 1831)”, wykonaną w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Moniki Normant-Saremba.

Wyróżnień Komisja nie przyznała.