Edycja 2019/2020

Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2019/2020), na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 r. przyznała następujące nagrody:

nagrodę I stopnia
- mgr Marcinowi Żebrowskiemu za pracę pt. „Wpływ podwyższonej temperatury w epilimnionie i deficytów tlenowych w metalimnionie jeziornym na tempo żerowania ryby planktonożernej”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka; Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

nagrodę II stopnia ex aequo
- mgr Oldze Augustyniuk za pracę pt. „Historia rozwoju jeziora Godle na podstawie analizy subfosylnych szczątków Cladocera”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Zawiszy oraz dr hab. Mirosława Ślusarczyka; Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
- mgr Piotrowi Pawłowi Kłosińskiemu za pracę pt. „Grupowe reakcje behawioralne babki szczupłej Neogobius fluviatilis i kiełbia Gobio gobio na substancje alarmowe”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Tomasza Kakareko; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

nagrodę III stopnia
- mgr Joannie Piskorskiej za pracę pt. „Zróżnicowanie biogeograficzne, taksonomiczne i populacyjne Ostracoda w strefach frontalnych wód Oceanu Atlantyckiego (przekrój Afryka-Antarktyka)”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Luizy Bieleckiej oraz prof. dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk; Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

wyróżnienie

- mgr Wojciechowi Wilczyńskiemu za pracę pt. „Charakterystyka składu mikrobioty przewodu pokarmowego dorszy bałtyckich (Gadus morhua callarias) pochodzących z miejsca zrzutu broni chemicznej”, wykonaną pod kierunkiem dr Piotra Maszczyka oraz dr hab. Moniki Radlińskiej; Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego