Edycja 2021
 
Komisja Nagród PTH informuje, że edycja 2021 Konkursu Gieysztora na najlepszą pracę magisterską z dziedziny hydrobiologii nie odbędzie się z powodu zgłoszenia niewystarczającej liczby prac konkursowych. Zgodnie z regulaminem prace złożone w 2021 r. będą mogły wziąć udział w kolejnejedycji Konkursu, tj. 2022.
 
Warszawa, 05.01.2022 r.