Regulamin

Celem Funduszu nagród im. Profesora Mariana Gieysztora, ufundowanego przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, jest popieranie badań środowiska wodnego, podejmowanych w ramach prac magisterskich.

Zakres badań prac magisterskich, nagradzanych z Funduszu, obejmuje szeroko pojętą hydrobiologię.

Fundusz nagród jest tworzony ze środków pieniężnych Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Może on być wspomagany przez instytucje i osoby zainteresowane postępem badań hydrobiologicznych.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Komisję Nagród, wybieraną co trzy lata wraz z władzami Towarzystwa Hydrobiologicznego na Walnych Zebraniach Towarzystwa. Członkami Komisji mogą być tylko pracownicy nauki spoza szkolnictwa wyższego. Komisja liczy 4-7 osób i wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

W propagowaniu uczestnictwa prac magisterskich w Konkursie Nagród biorą aktywny udział Oddziały Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Nagrody i wyróżnienia prac magisterskich są przyznawane co rok, przy czym termin zgłoszenia do Konkursu prac obronionych w każdym roku kalendarzowym upływa 31 grudnia tego samego roku. Komisja Nagród oceniająca prace konkursowe zbiera się na posiedzeniu w lutym następnego roku. W wypadku zgłoszenia mniej niż sześciu prac mogą one wziąć udział w Konkursie w następnym roku.

Komisja może przyznać zależnie od uznania, nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują dyplomy wraz z nagrodami pieniężnymi, zaś autorzy prac wyróżnionych – dyplomy.

Wysokość nagród jest uzależniona od posiadanego funduszu oraz uznania Komisji.

Głównymi kryteriami oceny prac magisterskich są: oryginalność tematu i jego istotność dla hydrobiologii, logika wnioskowania, dokumentacja pracy, jej forma, język, przejrzystość i inne cechy dobrych prac naukowych.

Nagrody i wyróżnienia są wręczane autorom prac na zebraniach Oddziałów PTH.

Informacje o nagrodzeniu i wyróżnieniu prac z podaniem nazwisk opiekunów prac są przesyłane do władz uczelni, w których prace zostały wykonane.

Opiekunowie prac magisterskich nagrodzonych trzykrotnie nagrodami I, II lub III stopnia zostaną wyróżnieni specjalnymi dyplomami, wręczanymi na Zjazdach Hydrobiologów Polskich.

Regulamin przyznawania nagród im. Profesora Mariana Gieysztora jest uchwalany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, a jego zmiany mogą być dokonane na zebraniach Zarządu Głównego PTH przy udziale przewodniczącego Komisji Nagród. Wszystkie zmiany regulaminu stają się obowiązujące z dniem ogłoszenia na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.
Adres, pod który można nadsyłać prace:

- Wersja elektroniczna (forma preferowana): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Wersja papierowa:

dr Justyna Sikorska
IRS Zakład Rybactwa Stawowego
ul. Główna 48, Żabieniec
05-500 Piaseczno

W razie pytań i wątpliwości telefon kontaktowy: 22 756 74 86 lub 691 472 617.