W dniach 22 września - 24 września 2021 roku odbędzie się

III KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „FUNKCJONOWANIE I OCHRONA WÓD PŁYNĄCYCH” POTAMON 2021

 
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 marca 2021 roku. Informacje o konferencji znajdują się na stronie szczecińskiego Oddziału PTH (zakładka aktualności).