Szanowni Państwo,

W związku z pandemią COVID19 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hydrobiologiczne na posiedzeniu on-line 2go grudnia 2020 podjął uchwałę, aby XXV Zjazd Hydrobiologów Polskich, który powinien odbyć się w we wrześniu 2021 roku przełożyć na wrzesień 2022 roku.  Ta trudna decyzja ta została podjęta na wniosek organizatorów jubileuszowego Zjazdu, Oddziału PTH w Łodzi.

Organizatorzy XXV Zjazdu Hydrobiologów Polskich nie widzieli możliwości zorganizowania stacjonarnego Zjazdu w czasie pandemii. Jednocześnie uważali, że tak ważne wydarzenie jak jubileuszowy Zjazd powinien odbyć się w warunkach stacjonarnych, a nie zdalnie, gdyż nasze Zjazdy oferują coś więcej niż tylko referaty i wykłady plenarne. Możliwość spotkania innych badaczy, starych znajomych i nowych adeptów hydrobiologii mają wartość nie do przecenienia. Z tego powodu wystąpili z wnioskiem o przeniesienie Zjazdu na wrzesień 2022 roku. Do tego wniosku ze zrozumieniem przychylił się Zarząd Główny PTH. Zarówno Zarząd Główny jak i organizatorzy Zjazdu mamy jednak nadzieję, że Zjazd w kolejnym roku spełni oczekiwania nas wszystkich.  

W tych trudnych czasach życzymy zdrowia i pogody ducha wszystkim członkom i sympatykom PTH.

Z wyrazami szacunku

Iwona Jasser

 

Dr hab. Iwona Jasser, prof. UW

Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa