Światowy Dzień Wody

KONFERENCJA

WYZWANIA DLA GOSPODARKI WODNEJ

22.03.2019

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto obchodzone 22 marca. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło je podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Myślą przewodnią tego globalnego święta jest uświadomienie relacji między roztropną gospodarką wodną i kondycją społeczną ludzi. W filozofii zrównoważonego rozwoju, którą w życie wdraża ONZ, WASH (akronim utworzony od słów "water, sanitation and hygiene") jest jednym z kluczowych problemów zdrowia publicznego. Każdego roku Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, który pokazuje ideę święta od innych stron. Przykładowo, w 1995 roku temat brzmiał "Kobiety a woda", w 1998 "Wody podziemne – niewidoczne zasoby", w 2001 „Woda a zdrowie”, a w 2014 "Woda i energia”. W tym roku Światowy Dzień Wody odbędzie się pod hasłem „Leaving no one behind” (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.

Agenda

Rejestracja