Przypominamy o międzynarodowej konferencji o toksycznych cyjanobakteriach. 11 Konferencja ICTC odbędzie się w w dniach 5-10 maja 2019 w Krakowie.

Drugi komunikat jest dostępny na stronie konferencji: http://ictc11.org

ICTC 11 – Międzynarodowa Konferencja na temat toksycznych Cyanobacteria, Kraków 2019 (International Conference on Toxic Cyanobacteria)
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy na 11. Międzynarodową Konferencję na temat Toksycznych Cyjanobakterii, która odbędzie się w Krakowie w dniach 5-10 maja 2019 roku. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne jest partnerem tej konferencji. Międzynarodowa konferencja na temat toksycznych Cyanobacteria jest szczytem społeczności międzynarodowej odbywającym się co trzy lata i skupiającym się na badaniu cyjanotoksyn i toksycznych cyjanobakterii. Polska została wybrana na miejsce kolejnego ICTC przez uczestników konferencji w Wuhan w 2016 r. Pięciodniowe wydarzenie w Krakowie obejmuje sesje interaktywne i panele dyskusyjne, które promują aktywną wymianę naukową i komunikację między naukowcami i studentami.

Tematem konferencji ICTC 11 w 2019 roku w Krakowie jest: "Uczenie się od przeszłości w celu przewidywania przyszłości".

Sesje naukowe
- Wykrywanie, identyfikacja i różnorodność toksycznych / inwazyjnych cyjanobakterii
- Toksyczne cyjanobakterie w kontekście zmian klimatycznych
- Ekologia cyjanobakterii, czynniki abiotyczne i biotyczne w regulacji wzrostu cyjanobakterii i / lub produkcji toksyn
- Wtórne cyjanometabolity - struktura, biosynteza, funkcja fizjologiczna, znaczenie dla środowiska i zastosowanie biotechnologiczne
- Fizjologia komórki i biologia molekularna cyjanobakterii
- Toksyczność i szkodliwe działanie cyjanobakterii i ich metabolitów
- Identyfikacja ryzyka, gospodarka wodna i usuwanie toksyn
- Nowe narzędzia, nowe metody, najbardziej oryginalne odkrycia i hipotezy
- Nowa generacja naukowców - świeże spojrzenie i oryginalne pomysły (sesja przeznaczona dla uczestników do 35 lat)

Wiecej informacji na stronie konferencji: http://ictc11.org/