Z żalem zawiadamiamy, że 24 listopada 2021 roku zmarła

Pani Profesor Anna Stańczykowska-Piotrowska

Prof. Anna Stańczykowska-Piotrowska była jedną z założycielek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Przez wiele lat pełniła w Towarzystwie różne funkcje, zarówno w Oddziale w Warszawie (wieloletnia Przewodnicząca), jak i w Zarządzie Głównym. Była laureatką Medalu PTH im prof. Alfreda Lityńskiego, uzyskała też najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia Malakologów Polskich – tytuł Członka Honorowego SMP. Była jedną z bardziej rozpoznawalnych i znaczących osób w hydrobiologii światowej.
W latach 1956-1986 pracowała w Zakładzie Hydrobiologii nieistniejącego już Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym, a po podjęciu pracy w uczelni siedleckiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) utworzyła tam Katedrę Ekologii i Ochrony Środowiska, którą kierowała do emerytury w 2002 r. Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu pozostała aktywna naukowo i pełna pomysłów, skupiając wokół siebie grono uczniów, współpracowników i przyjaciół.
Główny ciężar Jej tematyki badawczej związany był z problematyką populacyjną gatunków masowo występujących, odgrywających znaczną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów słodkowodnych, przede wszystkim małża racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha), ale też ślimaków z rodzaju Viviparus, czy małży z rodziny Unionidae. Badania te pozwoliły nie tylko na poznanie ekologii wybranych gatunków, ale również na modelowe ich potraktowanie.
Opublikowała ok. 150 prac naukowych, 19 ekspertyz, 9 książek, z których najpopularniejsze to „Ekologia naszych wód” i „Zwierzęta bezkręgowe naszych wód”. Wypromowała 5 doktorów i ok. 60 magistrów.
Odejście Prof. Anny Stańczykowskiej-Piotrowskiej to niepowetowana strata dla hydrobiologii polskiej.

Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Pogrzeb odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 11:00, w Warszawie, w kościele Św. Boromeusza na Powązkach.