Z żalem zawiadamiamy, że 28 lipca 2021 roku, zmarła

Pani Profesor doktor habilitowana Anna Hillbricht-Ilkowska


"Szefowa", jak Ją wszyscy nazywaliśmy, była wieloletnią kierowniczką Zakładu Hydrobiologiiw Instytucie Ekologii PAN.


Prof. Anna Hillbricht-Ilkowska była jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Przez szereg lat pełniła w Towarzystwie różne funkcje, m.in. wiceprezesa PTH. Była laureatką Medalu PTH im prof. Alfreda Lityńskiego oraz Honorową Członkinią Towarzystwa.

Odeszła wybitna hydrobiolożka…
Początkowo zajmowała się wrotkami, przechodząc do bardziej holistycznego podejścia w ekologii, m.in. wprowadzając idee krajobrazu oraz podejście zlewniowe do polskiej hydrobiologii, tworząc tym samym podstawy ekohydrologii. Uczestniczyła w międzynarodowym programie badań nad produktywnością jezior UNESCO. Była wieloletnią przedstawicielką Polski w SIL a także wiceprezesem tej organizacji. Była również redaktorem naczelnym Ekologii Polskiej, periodyku który później przekształciła w międzynarodowe czasopismo notowane na liście Filadelfijskiej - Polish Journal of Ecology. PJE poświęciła ostatnie lata swojego twórczego życia. Opublikowała ponad 150 publikacji naukowych stając się jedną z najbardziej znanych i cytowanych polskich hydrobiolożek. Jej nieprzeciętny umysł i inteligencja oraz błyskotliwe merytoryczne uwagi kształtowały i ożywiały dyskusje na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

To dla nas niepowetowana strata.
 

W imieniu Zarządu Głównego PTH

dr hab. Iwona Jasser, prof. UW
Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

 

Pogrzeb odbędzie się 4 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 na Starych Powązkach.