Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci

 

Pani Profesor Ewy Pieczyńskiej

z Zakładu Hydrobiologii UW, która zmarła w nocy 11 grudnia 2020. 

 

Prof. Ewa Pieczyńska była z nami od początku Towarzystwa aż do teraz. Była członkinią założycielką PTH, pełniła funkcje Skarbniczki i Członkini Zarządu Głównego. Była laureatką Medalu im prof. Alfreda Lityńskiego oraz Członkinią Honorową Towarzystwa.

Odeszła wybitna znawczyni ekologii litoralu, stref ekotonowych i ekologii makrofitów. Była promotorką wielu prac magisterskich i doktorskich, nieodłączną częścią Zakładu Hydrobiologii oraz Oddziału PTH w Warszawie, świetnym naukowcem, a przy tym ciepłą, spokojną, przyjazną i wyrozumiałą osobą. 

 

To dla nas ogromna strata. Będzie nam Jej bardzo brakowało.

 

Pogrzeb Pani Profesor odbędzie się w poniedziałek 21 grudnia 2020 r. o godz. 13:30 - kondukt żałobny wyruszy spod drewnianego kościoła na Cmentarzu Bródzieńskim przy ul. Wincentego w Warszawie.